SKROTDAG 22. APRIL OG GARASJEVASK 24. APRIL

Torsdag 22. april 2021 blir det skrotdag.

Samme prosedyre som tidligere med utsetting på plenen mellom gangveien og Bernt Balchens vei. Skrot/avfall hentes av Renova fredag 23.4. før kl. 1200.

Lørdag 24.april 2021 kl. 0800 – 1600 vaskes garasjen. Plassene må tømmes helt og kjøretøyer kan fritt parkeres på gjesteparkeringen fredag 23.4. kl. 1600 – søndag 25.4. kl. 2000 for beboere med garasjeplass.

Se egne oppslag i fellesområder.

Garasjeporten skal skiftes ut

Den gamle garasjeporten har passert 800 000 åpninger og må derfor skiftes ut

Onsdag 17. mars kl. 0800 – 1600

Arbeidet utføres av Hørmann – som også vil fortsette å ha serviceavtale med oss.

Inn- og utkjøring blir derfor stoppet i tidsrommet. De som skal ut av garasjen bes kjøre ut før kl. 0800 og ingen kan kjøre inn igjen før kl. 1600.

Det blir fri parkering på gjesteparkeringsplassene fra kl.0700 – 1600.

Styret i garasjesameiet

Fornebubanen: Viktig informasjon om videobesiktigelse

Besiktigelse av fellesarealer ivaretas av styret i sin helhet og omfatter bl. annet utvendig filming grunnmurer og fasader, samt støttemurer, garasjer, uthus o.l.
Vibrasjonsmåler er allerede installert i garasjeanlegges østre del i samråd med representant for styret i Garasjesameie.

Tilbud om videobesiktigelse
Forcit Consulting AS er i samarbeid med Nexconsult AS og Nerdrums Opmaaling AS engasjert av byggherre/tiltakshaver Oslo kommune Fornebubanen til å utføre bl.a. videobesiktigelse, vibrasjonsmålinger og setningsnivellement av/på nærliggende eiendommer for utbyggingen. Se https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/fornebubanen/ for mer informasjon om prosjektet.

Videobesiktigelse
Videobesiktigelse er en tilstandsregistrering av bygninger, konstruksjoner o.l. for å dokumentere nåtilstanden før anleggsarbeidene starter. Videobesiktigelsen benyttes dersom det under eller etter arbeidene meldes om oppståtte skader som påstås å skylde utbyggingen. Besiktigelsen vil, i tillegg til annen dokumentasjon og registrering, være et godt hjelpemiddel i en vurdering av om skadene er oppstått som følge av utbyggingen eller ikke.
Besiktigelsen vil utføres av Forcit Consulting AS og Nexconsult AS. Dette er et kostnadsfritt og frivillig tilbud tilnærliggende eiendommer, deriblant Bernt Balchens vei 2-4, 6-14, 16-18 og 20-28.

Vi vil foreta besiktigelsen i løpet av mars. Vi varsler hver enkelt eier/beboer for besiktigelse av leiligheter.

Som følge av COVID-19, har vi innført de smitteverntiltak som er nødvendige for å sikre både dere og våre ansatte. Vi vil bl.a. ikke håndhilse, vi benytter engangshansker og munnbind og vi vil sørge for å holde avstand. Vi ber dessuten om at dører er åpnet og lys er på i alle rom når vi kommer, slik at vi kan minimere berøring. Om det er noen i husstanden som er syke eller i karantene, vil vi ikke utføre innvendig besiktigelse.

Den innvendige besiktigelsen vil utføres ved at vegger, tak, gulv, vinduer og dører i alle rom filmes med spesielt fokus på hjørner, overganger, flislagte flater og murflater. Opptakene vil inneholde bilde og lyd i form av kommentarer om bygningsmaterialer, anmerkninger o.l. Det vil så langt det er mulig vernes om privatlivets fred på opptakene.

Videoopptakene fra besiktigelsen vil bli oppbevart tyveri- og brannsikkert i 5 år etter at utbyggingen er ferdigstilt og deretter slettet. Oppdragsgiver vil kun ved evt. innmelding av skade få tilgang til opptakene.

For spørsmål vedrørende våre arbeider, ta kontakt med Forcit Consulting AS på tlf. 99 15 00 60 eller e-post besiktigelse@forcitconsulting.no.

For spørsmål vedrørende utbyggingen eller evt. innmelding av skade, ta kontakt med Fornebubanen ved nabokontakt i Bærum Hilde Elisabeth Håve, 452 71 600, hilde.elisabeth.have@fob.oslo.kommune.no.

Montering av elbilladere i garasjen fra uke 7

Fra neste uke, uke 7, begynner montasjen av elbil-ladere for de som har bestilt fra Lefdal Installasjon AS. Det blir et moderne ladeanlegg basert på laststyring fra Zaptec.

Ikke bestilt ladeboks ennå? Da kan du kontakte Håkon Pettersen hos Lefdal. Adressen er som følger: hakonp <krøllalfa>lefdal.no

Ved spørsmål om tilknytningavgift til Garasjesameiet vårt, vennligst ta kontakt med styret på garasjestyret <krøllalfa> pilotenfornebu.no

Garasjestyret venter nå på FDV-dokumentasjon og samsvarserklæring på de utførte elektroarbeidene på fellesanlegget vårt. Etter mottak av FDV begynner arbeidet med å lage en kravspesifikasjon som skal brukes av de som ønsker å benytte et annet installasjonsfirma. Dette arbeidet vil pågå i noen uker inntil vi har identifisert viktige kvaliteter som legges til grunn for vårt felles anlegg. Bare på den måten kan elanlegget bli helhetlig utført, uavhengig av installatørfirma.

NB! De som allerede har ladeboks blir ikke berørt, og trenger ikke foreta seg noe spesielt.

Mvh. styret i Garasjesameiet

LAGRING I GARASJEN OG BODANLEGGET, PARKERING OG TILGANG TIL GARASJEN

Styret i garasjesameiet har i det siste dessverre registrert at det er enkelte beboere som tar seg til rette i garasje- og bodanlegget.

Med henvisning til vedtekter og ordensregler for garasjen og bodanlegget (se hjemmesiden eller VIBBO), innskjerpes følgende:

1: Det parkeres utenom nummererte garasjeplasser, på plasser tydelig merket og reservert for HC-bruk, og på plasser tydelig merket med parkering forbudt. Området er tydelig skiltet med at slik parkering kan medføre kontrollsanksjon. Styret har imidlertid bedt parkeringsselskapet vært tilbakeholdne med å ilegge slike sanksjoner i garasjen, men dersom praksisen fortsetter må man be selskapet iverksette hyppigere kontroll og sanksjonering.

2: Det hensettes gjenstander/ting på garasjeplassene, sykkelparkeringen og ellers i anlegget. Reglene definerer klart hva som er tillatt. Dersom eier ikke rydder opp innen rimelig tid kan gjenstandene blir kastet og utgifter til dette belastet eier.

3: I bodanlegget er enkelte som tar seg til rette og oppbevarer gjenstander/ting utenom sin egen bod og sperrer for naboer, samtidig som det er i strid med HMS-reglene om frie rømningsveier og brannforebyggende tiltak. Dersom eier ikke rydder opp innen rimelig tid kan gjenstandene blir kastet og utgifter til dette belastet eier.

4: Grunnet flere tyverier og uvedkommende personer/kjøretøyer i garasjeanlegget må adgangen innskjerpes. Vi har registrert at uvedkommende som åpner porten med koden går og kjører inn både på dag- og nattetid. Innspill fra beboere om at koden på garasjeporten er kjent av veldig mange og sannsynligvis gir adgang for uvedkommende har resultert i styrevedtak om at koden slettes og åpningsmuligheten utgår. Skifte av kode tidligere har vist seg at den raskt blir kommunisert til utenforstående og bidrar derfor ikke den nødvendige sikkerhet.

Nåværende kode slettes fra og med 1. februar 2021.

Alle beboere skal ha enten nøkkel til gangdøren ved siden av porten eller egen åpner.

Oppgradering av elanlegg for elbil-lading

Oppdatering 07.02.2021:

Elektrikeren planlegger å sluttføre sine arbeider i løpet av uke 6. Dette vil si at de som ønsker ladeboks, og som allerede har betalt tilknytningsgebyret til Garasjesameiet, de kan nå kontakte Lefdal Installasjon AS v/Håkon Pettersen, for å bestille installasjon av ZapCharger Pro.

Tidligere informasjon:

Styret i Garasjesameiet har en intensjon om det skal være mulig å lade elbil effektivt i tråd med DSB sine anbefalinger, og med individuell avregning av strøm. For å kunne sikre alle garasjeplasseiere en mulighet til å kjøpe Type 2 ladeboks trengs det oppgraderingsarbeider på fellesanlegget i garasjen. Styret har inngått et samarbeid med Lefdal Installasjon AS om forberedende elektrotekniske oppgraderinger for ZapCharger Pro ladebokser tilkoblet i et laststyringssystem. Eksisterende ladebokser vil kunne brukes som tidligere.

El-arbeidene er nå godt i gang. I uke 5 vil elektrikeren gjøre endringene på sterkstrømsanlegget. Garasjeplasseiere som i dag ikke har ladeboks, men som ønsker å bestille, må først betale tilknytningsavgift på kr 4.300. Ta kontakt med Styret via e-post til garasjestyret@pilotenfornebu.no, eller benytt kontaktformularet på hjemmesiden til Piloten.

Etter at avgiften er innbetalt kan du kontakte Lefdal Installasjon AS v/Håkon Pettersen for å be om pristilbud på ladeløsningen. Enhver ny ladeboks skal tilkobles med en kabeltype som er beregnet for 400 V 3-fase, 32 A ladestrøm, og inkluderes i lastbalanseringssystemet. Alle ladebokser vil bli tilkoblet Internett gjennom et nyopprettet Wi-Fi som er dedikert til elbilladere. Strømmåler inkludert i ladeboksen skal automatisk sende målerstanden til Zaptec sin administrasjonsløsning via Internett. Etter at oppgraderingen av det sentrale elbil-ladeanlegget er ferdigstilt vil styret arrangere en befaring for de som er interessert i å benytte en annen autorisert installatør enn Lefdal. Denne befaringen vil bli avholdt på dagtid, slik at flere firma vil kunne gi pris på arbeidene. Eier av en garasjeplass må selv invitere sin foretrukne installatør. Nærmere informasjon vil komme på Piloten sin nettside. All FDV-dokumentasjon skal lagres og oppbevares av eieren av leiligheten, og skal dessuten følge med leiligheten ved salg. En PDF-kopi av FDV og samsvarserklæring skal sendes til garasjestyrets e-postadresse før ladeboksen tas i bruk.

Etter at oppgraderingen av det sentrale elbil-ladeanlegget er ferdigstilt Styret undersøke hvordan mulighetene vil bli for å benytte en annen autorisert installatør enn Lefdal. Straks vi har laget en kravspesifikasjon vil det bli arrangert en befaring. Denne befaringen vil bli avholdt på dagtid, slik at flere elektrikere vil kunne gi pris på arbeidene. Nærmere informasjon vil komme på Piloten sin nettside.

Garasjesameiet betaler effektavgift for strøm. Merk at maksimalt tillatt effekt til elbillading vil bli begrenset av økonomiske hensyn. Ladeboksens maksimale effekt vil ikke være tilgjengelig store deler av året. Dette da høy effekt i praksis bidrar til relativt høy strømpris gjennom nettleiens effektledd. Strømprisen per kWh elbillading blir dermed vesentlig høyere enn den man er vant til å betale for strøm til boliger.

Saken blir oppdatert så snart det kommer noe ny informasjon.

Fornebu, 07.02.2021

SYKKELTYVERI FRA GARASJEANLEGGET

Igjen har vi hatt besøk av en sykkeltyv. Søndag 13.12. kl.0415 – 0435 kom en person inn i garasjen fra oppgang 30/32, gikk litt rundt før han nederst i garasjen fant en attraktiv sykkel som var montert i låst veggstativ ved en garasjeplass. Etter kort tid hadde han kappet av stativet og forsvant ut samme oppgang.

Ca. en time tidligere ble det stjålet to sykler fra Hagebyen 1. Der også var det kappet ned et veggstativ.

Ingen av stedene har brytespor på inngangsdører eller garasjeport, og kamera viser at de ikke har kommet inn via garasjeporten. Det er derfor sterk mistanke om bruk av falsk/riktig nøkkel, eller at vedkommende har kommet inn ved å følge etter beboere som har lovlig adgang.

Alle oppfordres til å følge med om noen uvedkommende følger etter inn i oppgangen eller garasjen. Det er også viktig at man ikke låner ut nøkler til uvedkommende – og behandler nøkler på en sikker måte.

Informasjon om gulvvarme og varmtvann

Styrene mottar fra tid til annen klager på manglende gulvarme eller varmtvann. Vi har i flere år hatt serviceavtale med Assemblin, som regelmessig foretar ettersyn og feilrettinger på anlegget som er tilknyttet fjernvarme, altså både vannbåren gulvvarme og varmtvann.

Dersom enkelte mener det er feil i varmesystemet skal de melde dette til garasjesameiet, som da vil vurdere om det skal tilkalles rørlegger eller elektriker. Når eventuelt feil blir påvist vil styret sørge for reparasjon. Kostnader for skifte av termostat inne i leiligheten belastes den enkelte eier, mens teknisk feil ellers dekkes av sameiet. Oppdages det at eier/beboer selv har foretatt omstillinger mm. i anlegget, kan reparasjonskostnader kreves betalt av den enkelte.

Feilmelding sendes pr. mail til: garasjestyret@pilotenfornebu.no

Vennligst oppgi navn, telefonnummer, mailadresse, adresse og leilighetsnummer, i tillegg til en beskrivelse av problemet.

INFORMASJON VEDR. VANNBÅREN GULVVARME.

Leilighetene i Piloten leveres med vannbåren romoppvarming i alle gulv med egne romtermostater. Oppvarmingen blir levert via fjernvarmenettet.

Det vannbårende systemet er prosjekter etter NS 3031:2014 (Beregning av bygningers energiytelse)  og anbefalte faglige normer for inneklima av Folkehelseinstituttet og Norges Astma- og Allergiforbund.  Det er prosjektert og montert for å holde en stabil temperatur på mellom 20-22oC.

Ved oppnådd temperatur vil romtermostaten registrere dette og varmepådraget ut i kursen vil synke.  I sommersesongen er det mindre behov for romoppvarming. Da vil det gå lite varme i sløyfene siden romtemperaturen på 21-22oC oppnås raskere og har mindre behov for varme for å oppnå temperaturen.  Vi vil gjøre oppmerksom på at gulvvarmeanlegget er et system for effektiv romoppvarming, og ikke et anlegg for komfort og romkjøling.

Det er ikke mulig å senke temperaturen i rommet ved hjelp av dette systemet.

Temperaturen på varmen i gulvvarmesystemet styres av en reguleringssentral som finnes i teknisk rom ved varmekilden. Denne er felles for hele bygget og kan ikke reguleres internt i hver leilighet. Overflatetemperaturen på gulvet kan være på max 27°C, dette på grunn av at leverandør av parkett har i sin leveranse satt krav til at overflatetemperaturen ikke må overstige 27 °C på parketten for å forhindre uttørking og sprekker i parkettgulvet. Gulvvarmeanlegget er derfor begrenset oppad til å sette en vanntemperatur på max 35 °C ut ifra reguleringssentralen.

En overflate temperatur på 27 °C på parketten vil ikke føles som “varm” da parkett ikke leder varmen på samme måte som fliser på badegulvet.

Oppvarming av badegulvene vil oppleves annerledes enn det man er vant til med elektrisk varmekabel. Det er ikke mulig å få en høyere temperatur på badegulvet enn ellers i leiligheten, da tilførsel er felles med det øvrige gulvvarmesystemet.

På dager hvor gulvvarmen har stått på før solen påvirker oppvarming av rommene, vil denne stenge når riktig temperatur er oppnådd i rommet. Solen vil da overta videre oppvarming, men gulvvarmen vil ikke kjøle ned. Dette kan da oppleves som om at gulvvarmen fortsatt står på.

Styrene

Her kan dere lese styrets merknader til Bærum kommune

Høring / offentlig ettersyn – områderegulering for Delområde Flytårnet.

Merknader fra Piloten Sameie til områderegulering for Delområde Flytårnet – endring av
områderegulering for Fornebu – Lysaker metrotrase delområde Flytårnet planID 2010009

Vi viser til presentasjon fra Bærum kommune «Endring av områderegulering for Fornebu – Lysaker metrotrase delområde Flytårnet». Utvidet anleggsområde som nevnt i høringsnotat grenser til Bernt Balchens vei 4,6,8 og 10 og kommer i umiddelbar nærhet til 30 og 32 som inngår i Piloten Sameie. Slik sameiets styre oppfatterdet vil anleggsområde over bakken være aktivt i en periode opp til 7 år. Piloten Sameie består av 140 boenheter. Det er viktig at det blir tatt hensyn til nærliggende boligbebyggelse og bomiljø under
anleggsperioden. Piloten Sameie er et boligsameie med stor aldersspredning som inkluderer beboere fra barn og unge til pensjonister. Byggenes utforming er av en slik art at soverom er lagt mot byggets nordside som er eksponert mot utvidet anleggsområde, mens byggenes øvrige oppholdsrom er sydvendt. I tillegg er byggenes adkomst regulert via Bernt Balchens vei. Sameiet har følgelig spesielt sårbar infrastruktur som berøres av utvidet anleggsområde og er særskilt utsatt mot endringer i områderegulering og utvidelse av anleggsområde mot vest som høringen omfatter. Piloten Sameie utrykker liten forståelse for at anleggsområdet utvides mot vårt boligområde og bomiljø. Piloten Sameie ber derfor om at utvidet anleggsområde i ny reguleringsendring flyttes mot øst/nord mot næringsbygg hvor brukerne vil ha en tidsbegrenset eksponering mot trafikk og støy/vibrasjon.

Dersom man vurderer å gå videre med dagens plan for utvidelse av anleggsområde mot vest krever Piloten Sameie innsyn og drøfting av planer som omfatter helse miljø og sikkerhet samt regulering av trafikk inn og ut av anleggsområdet. Piloten Sameie motsetter seg at det blir anleggstrafikk/utkjøring som berører Bernt Balchens vei ut fra sikkerhet for gående og øvrig trafikk/tilkomst til og fra sameie. Pilotens Sameie krever at hensyn til våre beboere/sameiere ivaretas i utformingen av endret reguleringsplan og vedtekter til planen. Dette gjelder følgende punkter der vi også krever at vi blir informert og kan delta i drøfting av:
• Tidsavgrenset regulering av daglig anleggsaktivitet over bakken
• Tidsavgrenset regulering av anleggsaktivitet under bakken vedr sprengning/boring
• Helgefredning
• Støyskjerming
• Trafikkbilde med nedsatt fart/fartshindringer på midlertidig omlagt veitrase
Punktene over bør videre inngå i endelige reguleringsvedtekter til planen. Piloten Sameie krever videre en vurdering fra kommuneoverlege om konsekvenser av utvidelse av
anleggsområde for bomiljø vedr. støy og trafikk og oppvekstsvilkår til barn og unge, samt øvrige beboere ut fra byggenes utforming/eksponering som nevnt innledningsvis. Vi ber også om at konsekvenser for bruk av utearealer samt daglig gangaktiviteter spesielt knyttet til barnehager og skole inngår i vurderingen. Vi ber om at konsekvensutredningen vedlegges utkast til reguleringsplan.

Videre er det som en del av områderegulering, under tilbakestilling av vei etter anleggsperioden, nevnt at veien flyttes vestover mot boligsameie. Slik boligsameie oppfatter forslag til permanent tilbakeføring forskyves kjørebanen 7 meter mot vest, noe som tilsier at veibanen med tyngre kjøretøy legges tett inntil boligene. Siden dagens trasè allerede ligger nært boligbebyggelse og representerer et vesentlig støybilde, er dette en endring Pilotens Sameie vil motsette seg på det sterkeste. Piloten Sameie vil i denne sammenheng fremsette krav om at planlagt trasè flyttes mot næringsområder mot øst. En endring som foreslått vil medføre en økning i støy og vibrasjon som er uakseptabelt for beboere og som også vil redusere markedsverdi for andelseiere.

Hovedbegrunnelsen for Sameiets kommentarer og krav er iht. byggenes utforming og beboere nevnt innledningsvis. Sameiets styre har ellers en positiv innstilling til prosjektet Fornebubanen som miljøsatsing, men ber om forståelse for at vi som styre har et ansvar for å sikre beboernes miljø og helse for et tiltak der midlertidigheten strekker seg over en 7 års periode samt at man åpner for en permanent forflytning av veibanen. Dette uten at man planlegger å endre krav og reguleringsbestemmelser (ref presentasjonens side 25) Vi krever derfor at våre innspill blir gitt betydelig vekt i den videre behandling av planen.

Med vennlig hilsen,
Styret i Piloten Sameie