Sommerhilsen fra styret

Vi håper alle beboere koser seg med velfortjent sol og varme og fryder seg over vårt fellesområde og parkområdet på Fornebu.

Som en del av økt bruk av fellesområde og balkonger/terrasser oppfordres alle til å ta hensyn til andre beboere i forbindelse med støy, røyking og grilling som kan være til sjenanse for øvrige beboere. Det er viktig å ha respekt for at vi bor i et fellesskap i nær relasjon til våre naboer. For øvrig vises det til våre ordensregler og vedtekter

For styret har det blitt en hektisk innspurt med innkjøpsprosesser vedr nødvendig fornyelse av nød og ledelys som en del av styrets ansvar vedr. sikkerhetsrutiner. Videre fikk vi konkursvarsel fra vår leverandør av tjenester for våre heisanlegg. Det er i denne forbindelse etablert interimsløsning for service og alarmer i påvente av avtale med ny leverandør som skal konkurranseutsettes iht. våre innkjøpsprosedyrer. Dette er en prioritert oppgave og vi forventer å ha på plass ny avtale i løpet av august. Med nåværende interimsløsning er sikkerhetsløsninger og servicebehov dekket frem til ny avtale er på plass. Styret ønsker alle beboere i Piloten Sameie en riktig god sommer

Støv- og støymålere

I forbindelse med utbygging av Fornebubanen har vi i dag fått satt opp to grå bokser over inngangsdøren til Bernt Balchens vei 4. De vil bli stående i hele byggeperioden for å registrere mengder av støv og støy.

I mars måned fikk vi satt opp en viberasjonsmåler i garasjen.

Målerne får strøm fra en stikkontakt i kjelleren og lednigen er strukket ut derfra.

Vennligst la ledningen og utstyret stå uten berøring.

Gunnar B.

SKROTDAG 22. APRIL OG GARASJEVASK 24. APRIL

Torsdag 22. april 2021 blir det skrotdag.

Samme prosedyre som tidligere med utsetting på plenen mellom gangveien og Bernt Balchens vei. Skrot/avfall hentes av Renova fredag 23.4. før kl. 1200.

Lørdag 24.april 2021 kl. 0800 – 1600 vaskes garasjen. Plassene må tømmes helt og kjøretøyer kan fritt parkeres på gjesteparkeringen fredag 23.4. kl. 1600 – søndag 25.4. kl. 2000 for beboere med garasjeplass.

Se egne oppslag i fellesområder.

Garasjeporten skal skiftes ut

Den gamle garasjeporten har passert 800 000 åpninger og må derfor skiftes ut

Onsdag 17. mars kl. 0800 – 1600

Arbeidet utføres av Hørmann – som også vil fortsette å ha serviceavtale med oss.

Inn- og utkjøring blir derfor stoppet i tidsrommet. De som skal ut av garasjen bes kjøre ut før kl. 0800 og ingen kan kjøre inn igjen før kl. 1600.

Det blir fri parkering på gjesteparkeringsplassene fra kl.0700 – 1600.

Styret i garasjesameiet

Fornebubanen: Viktig informasjon om videobesiktigelse

Besiktigelse av fellesarealer ivaretas av styret i sin helhet og omfatter bl. annet utvendig filming grunnmurer og fasader, samt støttemurer, garasjer, uthus o.l.
Vibrasjonsmåler er allerede installert i garasjeanlegges østre del i samråd med representant for styret i Garasjesameie.

Tilbud om videobesiktigelse
Forcit Consulting AS er i samarbeid med Nexconsult AS og Nerdrums Opmaaling AS engasjert av byggherre/tiltakshaver Oslo kommune Fornebubanen til å utføre bl.a. videobesiktigelse, vibrasjonsmålinger og setningsnivellement av/på nærliggende eiendommer for utbyggingen. Se https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/fornebubanen/ for mer informasjon om prosjektet.

Videobesiktigelse
Videobesiktigelse er en tilstandsregistrering av bygninger, konstruksjoner o.l. for å dokumentere nåtilstanden før anleggsarbeidene starter. Videobesiktigelsen benyttes dersom det under eller etter arbeidene meldes om oppståtte skader som påstås å skylde utbyggingen. Besiktigelsen vil, i tillegg til annen dokumentasjon og registrering, være et godt hjelpemiddel i en vurdering av om skadene er oppstått som følge av utbyggingen eller ikke.
Besiktigelsen vil utføres av Forcit Consulting AS og Nexconsult AS. Dette er et kostnadsfritt og frivillig tilbud tilnærliggende eiendommer, deriblant Bernt Balchens vei 2-4, 6-14, 16-18 og 20-28.

Vi vil foreta besiktigelsen i løpet av mars. Vi varsler hver enkelt eier/beboer for besiktigelse av leiligheter.

Som følge av COVID-19, har vi innført de smitteverntiltak som er nødvendige for å sikre både dere og våre ansatte. Vi vil bl.a. ikke håndhilse, vi benytter engangshansker og munnbind og vi vil sørge for å holde avstand. Vi ber dessuten om at dører er åpnet og lys er på i alle rom når vi kommer, slik at vi kan minimere berøring. Om det er noen i husstanden som er syke eller i karantene, vil vi ikke utføre innvendig besiktigelse.

Den innvendige besiktigelsen vil utføres ved at vegger, tak, gulv, vinduer og dører i alle rom filmes med spesielt fokus på hjørner, overganger, flislagte flater og murflater. Opptakene vil inneholde bilde og lyd i form av kommentarer om bygningsmaterialer, anmerkninger o.l. Det vil så langt det er mulig vernes om privatlivets fred på opptakene.

Videoopptakene fra besiktigelsen vil bli oppbevart tyveri- og brannsikkert i 5 år etter at utbyggingen er ferdigstilt og deretter slettet. Oppdragsgiver vil kun ved evt. innmelding av skade få tilgang til opptakene.

For spørsmål vedrørende våre arbeider, ta kontakt med Forcit Consulting AS på tlf. 99 15 00 60 eller e-post besiktigelse@forcitconsulting.no.

For spørsmål vedrørende utbyggingen eller evt. innmelding av skade, ta kontakt med Fornebubanen ved nabokontakt i Bærum Hilde Elisabeth Håve, 452 71 600, hilde.elisabeth.have@fob.oslo.kommune.no.

Montering av elbilladere i garasjen fra uke 7

Fra neste uke, uke 7, begynner montasjen av elbil-ladere for de som har bestilt fra Lefdal Installasjon AS. Det blir et moderne ladeanlegg basert på laststyring fra Zaptec.

Ikke bestilt ladeboks ennå? Da kan du kontakte Håkon Pettersen hos Lefdal. Adressen er som følger: hakonp <krøllalfa>lefdal.no

Ved spørsmål om tilknytningavgift til Garasjesameiet vårt, vennligst ta kontakt med styret på garasjestyret <krøllalfa> pilotenfornebu.no

Garasjestyret venter nå på FDV-dokumentasjon og samsvarserklæring på de utførte elektroarbeidene på fellesanlegget vårt. Etter mottak av FDV begynner arbeidet med å lage en kravspesifikasjon som skal brukes av de som ønsker å benytte et annet installasjonsfirma. Dette arbeidet vil pågå i noen uker inntil vi har identifisert viktige kvaliteter som legges til grunn for vårt felles anlegg. Bare på den måten kan elanlegget bli helhetlig utført, uavhengig av installatørfirma.

NB! De som allerede har ladeboks blir ikke berørt, og trenger ikke foreta seg noe spesielt.

Mvh. styret i Garasjesameiet

LAGRING I GARASJEN OG BODANLEGGET, PARKERING OG TILGANG TIL GARASJEN

Styret i garasjesameiet har i det siste dessverre registrert at det er enkelte beboere som tar seg til rette i garasje- og bodanlegget.

Med henvisning til vedtekter og ordensregler for garasjen og bodanlegget (se hjemmesiden eller VIBBO), innskjerpes følgende:

1: Det parkeres utenom nummererte garasjeplasser, på plasser tydelig merket og reservert for HC-bruk, og på plasser tydelig merket med parkering forbudt. Området er tydelig skiltet med at slik parkering kan medføre kontrollsanksjon. Styret har imidlertid bedt parkeringsselskapet vært tilbakeholdne med å ilegge slike sanksjoner i garasjen, men dersom praksisen fortsetter må man be selskapet iverksette hyppigere kontroll og sanksjonering.

2: Det hensettes gjenstander/ting på garasjeplassene, sykkelparkeringen og ellers i anlegget. Reglene definerer klart hva som er tillatt. Dersom eier ikke rydder opp innen rimelig tid kan gjenstandene blir kastet og utgifter til dette belastet eier.

3: I bodanlegget er enkelte som tar seg til rette og oppbevarer gjenstander/ting utenom sin egen bod og sperrer for naboer, samtidig som det er i strid med HMS-reglene om frie rømningsveier og brannforebyggende tiltak. Dersom eier ikke rydder opp innen rimelig tid kan gjenstandene blir kastet og utgifter til dette belastet eier.

4: Grunnet flere tyverier og uvedkommende personer/kjøretøyer i garasjeanlegget må adgangen innskjerpes. Vi har registrert at uvedkommende som åpner porten med koden går og kjører inn både på dag- og nattetid. Innspill fra beboere om at koden på garasjeporten er kjent av veldig mange og sannsynligvis gir adgang for uvedkommende har resultert i styrevedtak om at koden slettes og åpningsmuligheten utgår. Skifte av kode tidligere har vist seg at den raskt blir kommunisert til utenforstående og bidrar derfor ikke den nødvendige sikkerhet.

Nåværende kode slettes fra og med 1. februar 2021.

Alle beboere skal ha enten nøkkel til gangdøren ved siden av porten eller egen åpner.

Oppgradering av elanlegg for elbil-lading

Oppdatering 07.02.2021:

Elektrikeren planlegger å sluttføre sine arbeider i løpet av uke 6. Dette vil si at de som ønsker ladeboks, og som allerede har betalt tilknytningsgebyret til Garasjesameiet, de kan nå kontakte Lefdal Installasjon AS v/Håkon Pettersen, for å bestille installasjon av ZapCharger Pro.

Tidligere informasjon:

Styret i Garasjesameiet har en intensjon om det skal være mulig å lade elbil effektivt i tråd med DSB sine anbefalinger, og med individuell avregning av strøm. For å kunne sikre alle garasjeplasseiere en mulighet til å kjøpe Type 2 ladeboks trengs det oppgraderingsarbeider på fellesanlegget i garasjen. Styret har inngått et samarbeid med Lefdal Installasjon AS om forberedende elektrotekniske oppgraderinger for ZapCharger Pro ladebokser tilkoblet i et laststyringssystem. Eksisterende ladebokser vil kunne brukes som tidligere.

El-arbeidene er nå godt i gang. I uke 5 vil elektrikeren gjøre endringene på sterkstrømsanlegget. Garasjeplasseiere som i dag ikke har ladeboks, men som ønsker å bestille, må først betale tilknytningsavgift på kr 4.300. Ta kontakt med Styret via e-post til garasjestyret@pilotenfornebu.no, eller benytt kontaktformularet på hjemmesiden til Piloten.

Etter at avgiften er innbetalt kan du kontakte Lefdal Installasjon AS v/Håkon Pettersen for å be om pristilbud på ladeløsningen. Enhver ny ladeboks skal tilkobles med en kabeltype som er beregnet for 400 V 3-fase, 32 A ladestrøm, og inkluderes i lastbalanseringssystemet. Alle ladebokser vil bli tilkoblet Internett gjennom et nyopprettet Wi-Fi som er dedikert til elbilladere. Strømmåler inkludert i ladeboksen skal automatisk sende målerstanden til Zaptec sin administrasjonsløsning via Internett. Etter at oppgraderingen av det sentrale elbil-ladeanlegget er ferdigstilt vil styret arrangere en befaring for de som er interessert i å benytte en annen autorisert installatør enn Lefdal. Denne befaringen vil bli avholdt på dagtid, slik at flere firma vil kunne gi pris på arbeidene. Eier av en garasjeplass må selv invitere sin foretrukne installatør. Nærmere informasjon vil komme på Piloten sin nettside. All FDV-dokumentasjon skal lagres og oppbevares av eieren av leiligheten, og skal dessuten følge med leiligheten ved salg. En PDF-kopi av FDV og samsvarserklæring skal sendes til garasjestyrets e-postadresse før ladeboksen tas i bruk.

Etter at oppgraderingen av det sentrale elbil-ladeanlegget er ferdigstilt Styret undersøke hvordan mulighetene vil bli for å benytte en annen autorisert installatør enn Lefdal. Straks vi har laget en kravspesifikasjon vil det bli arrangert en befaring. Denne befaringen vil bli avholdt på dagtid, slik at flere elektrikere vil kunne gi pris på arbeidene. Nærmere informasjon vil komme på Piloten sin nettside.

Garasjesameiet betaler effektavgift for strøm. Merk at maksimalt tillatt effekt til elbillading vil bli begrenset av økonomiske hensyn. Ladeboksens maksimale effekt vil ikke være tilgjengelig store deler av året. Dette da høy effekt i praksis bidrar til relativt høy strømpris gjennom nettleiens effektledd. Strømprisen per kWh elbillading blir dermed vesentlig høyere enn den man er vant til å betale for strøm til boliger.

Saken blir oppdatert så snart det kommer noe ny informasjon.

Fornebu, 07.02.2021