Parkeringsreglement for besøksplassene til inn- og utvendige parkeringsplasser i Tun 1- og Piloten sameier.

NYTT REGLEMENT GJELDER FRA OG MED 1.juni 2023

  • Reglementet gjelder utvendige parkeringsplasser for besøkende til sameiene Piloten og Fornebu Hageby TUN 1.
  • All parkering utenfor oppmerkede parkeringsplasser er forbudt.
  • For lukket innvendig garasjeanlegg, er all parkering utenfor nummererte plasser forbudt. Likeledes vil parkering på oppmerket innvendig plass uten tillatelse fra eier, bli sanksjonert.
  • Reglementet gjelder også i sin helhet for MC/Moped på nummererte plasser.
  • Den enkelte seksjonseier har opplysningsplikt overfor sine besøkende om gjeldende regler.
  • Uregistrerte-, eller kjøretøy uten gyldig kjennemerke vil omgående bli fjernet for eiers regning.
  • Plassene merket med HC for bevegelseshemmede er underlagt samme regler som de andre plassene. Parkering på HC-plass må bekreftes med synlig offentlig godkjent skilt i frontruten.

Det vil fra 1. juni 2023 være mulig å betale for parkeringstiden via «Easypark-app», mynt-innkast eller kort. Gjeldende takster på automat og i Easypark-app.

Ved bruk av «Easypark-app» påløper 15% tillegg.

Fri parkering i 15 minutter ved å skrive ut billett fra automaten og legge denne synlig på/i kjøretøyet.

STYRET