Mating av fugler

Styret har fått oppfordring om å formidle en sak som er til plage for enkelte.

Det er flere som mater fugler på verandaer og terrasser. Sikkert et velment tiltak, men dessverre har det som resultat at rekkverk og glass blir tilgriset av fugleskitt fra toppen av blokka og helt ned. Matrester faller også ned på bakken og kan tiltrekke seg rotter og mus.

Beboerne bes vurdere nødvendigheten og mengden av fuglemat som settes ut i sameiet.

Telenor Arena – Nabovarsel 17.mars 2018

Enrique Iglesias – Lørdag, 17.mars 2018

Konsert

Trafikkpakke: Stor trafikkpakke fra 17:00 – 24:00

Arrangementstider: 18:00 – 23:00

Annet: http://telenorarena.no/no/nyheter/praktisk-informasjon-til-enrique-iglesias

Trafikkregulering

Trafikkreguleringen er utarbeidet av Telenor Arena, Politiet, Bærum kommune og Statens Vegvesen.

Formålet er å hindre tilbake-blokkering på veinettet og best mulig flyt for å unngå flaskehalser.

Arenaen vil aktivt gå ut oppfordre publikum om å benytte kollektivtransport på samtlige arrangement. Både NSB og Ruter blir også varslet om våre arrangement, slik at de kan vurdere egne tiltak i henhold til sin trafikk.

Stor trafikkpakke

Tiltakene medfører:

 • Lyskryssene i Snarøyveien vil gå i «gul blink» med dirigering fra Politiet
 • Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger.
 • Alle krysningspunkt i Snarøyveien vil bli sperret av fysisk noe som medfører endret kjøremønster.
 • Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
 • Innkjøring fra Snarøyveien til Odd Nansens vei er sperret.

Liten trafikkpakke

Tiltakene medfører:

 • Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger.
 • Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
 • Innkjøring via Odd Nansens vei er forbeholdt shuttlebusser.

Om du ikke ønsker å motta slik informasjon fra Telenor Arena videre, vær vennlig gi beskjed.

Skulle det være annen informasjon dere ønsker er det bare å ta kontakt.

Nabovarsel arrangement Telenor Arena

Her kommer informasjon om trafikkavvikling under Kendrick Lamar 2.Mars 2018

I tillegg til arrangementene som beskrives under, avholdes det også konsert 17.03.18. Mer info om denne konserten vil komme. Trafikkpakke og tidspunkt vil nok være sammenlignbart med konserten 2.mars.

 

Kendrick Lamar – Fredag, 2.mars 2018
Konsert

 

Trafikkpakke:              Stor trafikkpakke fra 17:30 – 23:30

Arrangementstider:    19:00 – 22:30

Annet:                          www.telenorarena.no/no/nyheter/praktisk-informasjon-til-kendrick-lamar

 

 

 

 

The Chainsmokers – Torsdag, 8.mars 2018
Konsert

 

Trafikkpakke:              Liten trafikkpakke fra 17:00 – 24:00

Arrangementstider:    18:00 – 23:00

Annet:                          www.telenorarena.no/no/nyheter/praktisk-informasjon-til-kendrick-lamar

 

 

 

Trafikkregulering

Trafikkreguleringen er utarbeidet av Telenor Arena, Politiet, Bærum kommune og Statens vegvesen.

Formålet er å hindre tilbake-blokkering på veinettet og best mulig flyt for å unngå flaskehalser.

 

Arenaen vil aktivt gå ut oppfordre publikum om å benytte kollektivtransport på samtlige arrangement. Både NSB og Ruter blir også varslet om våre arrangement, slik at de kan vurdere egne tiltak i henhold til sin trafikk.

 

 

 

 

Stor trafikkpakke 

Tiltakene medfører:

 • Lyskryssene i Snarøyveien vil gå i «gul blink» med dirigering fra Politiet
 • Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger.
 • Alle krysningspunkt i Snarøyveien vil bli sperret av fysisk noe som medfører endret kjøremønster.
 • Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
 • Innkjøring fra Snarøyveien til Odd Nansens vei er sperret.

 

Liten trafikkpakke 

Tiltakene medfører:

 • Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger.
 • Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
 • Innkjøring via Odd Nansens vei er forbeholdt shuttlebusser.

Dyrehold

Vi er glade i dyr, men vis hensyn og følg ordensreglene vi har satt opp for området  vårt. Spesielt hensyn må utvises der hvor barna våre leker, det er ikke tilatt å la hunder gjøre fra seg i sanden tilknyttet lekeapparatene. Ellers må alle påse at de plukker opp etter hunden sin.

Viser til husordenreglenes punkt 11:

11. Dyrehold

 1. Dyrehold er tillatt så fremt dette ikke medfører urimelig sjenanse for naboer.
 2. På sameiets fellesarealer gjelder båndtvang hele året.
 3. Beboere med ansvar for hund plikter å fjerne hundens ekskrementer fra sameiets fellesarealer umiddelbart.
 4. Lekeplasser skal skjermes spesielt av hensyn til hygiene og barnas miljø.

Hjertestarter

Det er montert hjertestarter i garasjen ved oppgang 38. Enheten er selvforklarende i bruk og snakker til deg med instruksjoner. Denne er til bruk av alle beboere i FH1 og Piloten.

Enheten er sikret med alarm på skapet og videoovervåkning.

Styreverv

Valgkomiteen ønsker kandidater til styrene i sameiene FH1, Garasjen og Piloten.

Frist: innen 1. mars

Det er lov å foreslå seg selv. Kvinner oppfordres.

Kontakt valgkomiteen:

Forslag for Piloten sendes til;

for FH1;

for Garasjen;

Nabovarsel fra Telenor Arena

Her kommer informasjon om trafikkavvikling under The Killers 23.februar 2018

I tillegg til arrangementet som beskrives under, avholdes det konserter: 02.03, 08.03 og 17.03. Tidspunktene og info som følger under, vil i hovedsak være overførbart også til disse konsertene.
Mer info vil komme i forkant av hvert enkelt arrangement.

The Killers – Fredag, 23.februar 2018
Konsert

 

Trafikkpakke:              Stor trafikkpakke fra 17:00 – 00:00

Arrangementstider:    18:00 – 23:00

Annet:www.telenorarena.no/no/nyheter/praktisk-informasjon-til-the-killers

Trafikkregulering

Trafikkreguleringen er utarbeidet av Telenor Arena, Politiet, Bærum kommune og Statens vegvesen.

Formålet er å hindre tilbake-blokkering på veinettet og best mulig flyt for å unngå flaskehalser.

 

Arenaen vil aktivt gå ut oppfordre publikum om å benytte kollektivtransport på samtlige arrangement. Både NSB og Ruter blir også varslet om våre arrangement, slik at de kan vurdere egne tiltak i henhold til sin trafikk.

 

 

 

Stor trafikkpakke 

Tiltakene medfører:

 • Lyskryssene i Snarøyveien vil gå i «gul blink» med dirigering fra Politiet
 • Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger.
 • Alle krysningspunkt i Snarøyveien vil bli sperret av fysisk noe som medfører endret kjøremønster.
 • Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
 • Innkjøring fra Snarøyveien til Odd Nansens vei er sperret.

 

Liten trafikkpakke 

Tiltakene medfører:

 • Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger.
 • Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
 • Innkjøring via Odd Nansens vei er forbeholdt shuttlebusser.

Skulle det være annen informasjon dere ønsker er det bare å ta kontakt med arenaen på trafikk@telenorarena.no

 

 

Parsellhageprosjekt ved Punkt

Punkt som ligger ved OBOS visningsenter og rett ved Piloten, skal i gang med et parsellhageprosjekt ala Herligheten på Loseter. Hvis det er noen som er interessert i å være delaktig i dette prosjektet, så kan de sende en “Hei og Hallo” til solrol@obos.no . Oppstart blir nok i midten/slutten av april.

Nabovarsel Telenor Arena – Nobels Fredspriskonsert

For mer informasjon om arrangementene se:http://telenorarena.no/no/nyheter/praktisk-informasjon-til-nobel-fredspriskonsert

Nobels Fredspriskonsert – Mandag 11.desember
Konsert

Trafikkpakke:              Stor trafikkpakke fra 16:00 – 23:00

Arrangementstider:    17:15 – 21:30

Annet:

Trafikkregulering

Trafikkreguleringen er utarbeidet av Telenor Arena, Politiet, Bærum kommune og Statens vegvesen.

Formålet er å hindre tilbake-blokkering på veinettet og best mulig flyt for å unngå flaskehalser.

Arenaen vil aktivt gå ut oppfordre publikum om å benytte kollektivtransport på samtlige arrangement. Både NSB og Ruter blir også varslet om våre arrangement, slik at de kan vurdere egne tiltak i henhold til sin trafikk.

Stor trafikkpakke 

Tiltakene medfører:

 • Lyskryssene i Snarøyveien vil gå i «gul blink» med dirigering fra Politiet
 • Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger.
 • Alle krysningspunkt i Snarøyveien vil bli sperret av fysisk noe som medfører endret kjøremønster.
 • Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
 • Innkjøring fra Snarøyveien til Odd Nansens vei er sperret.

Liten trafikkpakke 

Tiltakene medfører:

 • Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger.
 • Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
 • Innkjøring via Odd Nansens vei er forbeholdt shuttlebusser.