DUGNAD, SKROTINNSAMLING OG GARASJEVASK

Styret takker for innsatsen til de 40 som møtte til dugnad. Det ble ryddet, rakt, plukket søppel, feid og pyntet opp til glede for alle de vel 300 som bor i sameiene.

Skrotdagen viser seg gang på gang å være nødvendig. I tillegg til å få ryddet i skap og boder, er dette også et slag for gjenvinning. Flere har funnet seg brukbare gjenstander som de kan ha glede av.

Garasjefeiingen ble gjennomført noe senere enn annonsert grunnet mye å gjøre for firmaene på denne tiden av året. Selv om alle var oppfordret til å fjerne kjøretøyer og rydde på garasjeplassen før kl. 0800, var det 11 biler, plastkanner, sykler, dekk, skibokser mm. som ikke var fjernet. Dette er noe frustrerende for oss i styret, da det hindrer en effektiv gjennomføring. Husk å følg opp neste gang slik at vi får et godt samarbeide og gode resultater.

Styret

Telenor Arena – Nabovarsel 28.april

Oppdatert trafikkvarsel for Telenor Arena:

 • 23.April
 • 28.April
 • 02.Mai

Sam Smith – Mandag, 23.april 2018
Konsert

Trafikkpakke: Stor trafikkpakke fra 17:00 – 24:00

Arrangementstider: 18:00 – 23:00

Annet: http://telenorarena.no/no/nyheter/praktisk-informasjon-til-sam-smith

Endring i trafikkpakke: Bussholdeplass Fornebuparken utgående løp (Retning Oslo) stenger ikke før 18:00

We Love The 90`s – Lørdag, 28.april 2018
Konsert

Trafikkpakke: Stor trafikkpakke fra 16:30 – 24:00

Arrangementstider: 18:00 – 23:00

Annet: telenorarena.no for mer informasjon om arrangementet

Endring i trafikkpakke: Bussholdeplass Fornebuparken utgående løp (Retning Oslo) stenger ikke før 18:00

Metallica – Onsdag, 02.mai 2018
Konsert

Trafikkpakke: Stor trafikkpakke fra 17:00 – 24:00

Arrangementstider: 18:00 – 23:00

Annet: telenorarena.no for mer informasjon om arrangementet

Endring i trafikkpakke: Bussholdeplass Fornebuparken utgående løp (Retning Oslo) stenger ikke før 18:00

Trafikkregulering

Trafikkreguleringen er utarbeidet av Telenor Arena, Politiet, Bærum kommune og Statens Vegvesen.

Formålet er å hindre tilbake-blokkering på veinettet og best mulig flyt for å unngå flaskehalser.

Arenaen vil aktivt gå ut oppfordre publikum om å benytte kollektivtransport på samtlige arrangement. Både NSB og Ruter blir også varslet om våre arrangement, slik at de kan vurdere egne tiltak i henhold til sin trafikk.

cid:image001.png@01D321CE.05166650

Stor trafikkpakke

Tiltakene medfører:

 • Lyskryssene i Snarøyveien vil gå i «gul blink» med dirigering fra Politiet
 • Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger. Utgående løp (Retning Oslo) stenger 18:00
 • Alle krysningspunkt i Snarøyveien vil bli sperret av fysisk noe som medfører endret kjøremønster.
 • Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
 • Innkjøring fra Snarøyveien til Odd Nansens vei er sperret.

Liten trafikkpakke

Tiltakene medfører:

 • Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger. Utgående løp (Retning Oslo) stenger 18:00
 • Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
 • Innkjøring via Odd Nansens vei er forbeholdt shuttlebusser.

Om du ikke ønsker å motta slik informasjon fra Telenor Arena videre, vær vennlig gi beskjed.

Skulle det være annen informasjon dere ønsker er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen

Telenor Arena

www.telenorarena.no

Telenor Arena – Nabovarsel 23.april

Fra Telenor Arena:

Hei,

Under finner dere informasjon om konsert med Sam Smith 23.april på Telenor Arena.

Det vil kommer mer informasjon om konsertene 28.april og 2.mai på et senere tidspunkt.

Sam Smith – Mandag, 23.april 2018
Konsert

Trafikkpakke: Stor trafikkpakke fra 17:00 – 24:00

Arrangementstider: 18:00 – 23:00

Annet: http://telenorarena.no/no/nyheter/praktisk-informasjon-til-sam-smith (Link ikke aktiv før neste uke)

Endring i trafikkpakke: Bussholdeplass Fornebuparken utgående løp (Retning Oslo) stenger ikke før 18:00

Trafikkregulering

Trafikkreguleringen er utarbeidet av Telenor Arena, Politiet, Bærum kommune og Statens Vegvesen.

Formålet er å hindre tilbake-blokkering på veinettet og best mulig flyt for å unngå flaskehalser.

Arenaen vil aktivt gå ut oppfordre publikum om å benytte kollektivtransport på samtlige arrangement. Både NSB og Ruter blir også varslet om våre arrangement, slik at de kan vurdere egne tiltak i henhold til sin trafikk.

cid:image001.png@01D321CE.05166650

Stor trafikkpakke

Tiltakene medfører:

 • Lyskryssene i Snarøyveien vil gå i «gul blink» med dirigering fra Politiet
 • Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger. Utgående løp (Retning Oslo) stenger 18:00
 • Alle krysningspunkt i Snarøyveien vil bli sperret av fysisk noe som medfører endret kjøremønster.
 • Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
 • Innkjøring fra Snarøyveien til Odd Nansens vei er sperret.

Liten trafikkpakke

Tiltakene medfører:

 • Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger. Utgående løp (Retning Oslo) stenger 18:00
 • Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
 • Innkjøring via Odd Nansens vei er forbeholdt shuttlebusser.

Om du ikke ønsker å motta slik informasjon fra Telenor Arena videre, vær vennlig gi beskjed.

Skulle det være annen informasjon dere ønsker er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen

Telenor Arena

www.telenorarena.no

VÅRDUGNAD, SKROTINNSAMLING OG GARASJEVASK

Dugnad ONSDAG 25. april kl. 1700 – 2000

Vi ønsker alle velkommen til dugnad. Ta med egnede klær og godt humør. Oppmøte ved styrerommet hvor oppgaver blir fordelt. Det blir som vanlig servert drikke og noe å spise på slutten av dagen.

Skrotinnsamling TORSDAG 26. april – hele dagen

Denne dagen vil det være mulighet til å kvitte seg med eget skrot. Alt av skrot (gamle sykler, unyttige ting fra boder og garasjen) kan settes på gressbeltet mellom Bernt Balchens vei og gangveien. Dette hentes av Renova 27. april.

Garasjevask lørdag 28. april kl. 0800 – 1600

Garasjen vil bli støvsugd og vasket. Garasjeanlegget må tømmes for ALT som står på gulvet. Kjøretøyer kan parkeres ute på gjesteparkeringsplassene våre (Ingen kontrollsanksjoner vil bli utstedt i tidsrommet for vasking) og i parkeringslommene rundt i området.

 

VEL MØTT!

Innbrudd og hærverk i bodanlegget

Videoopptak av gjerningsmennene er sikret og vil bli overlevert politiet. To gjerningsmenn benyttet en stjålet bil som politiet fikk overlevert reg.nr. på   kl. 1800 i går fra oss. Den ble umiddelbart etterlyst.

Innbrudd og tyverier fra to boder er innrapportert så langt, samt innbrudd og tyveri fra en tilhenger. Alt blir anmeldt til politiet.

Beklageligvis ser det ut som om gjerningsmennene har kommet seg inn via en av inngangene og ned i garasjen, hvoretter de har åpnet porten fra innsiden og kjørt bilen inn. De oppholdt seg der fra ca. kl. 0300 – 0400.

Hvordan de kom inn, eller hvem som åpnet for dem vites ikke. Styret innskjerper at man ikke må slippe inn ukjente som ringer på dørklokken, eller la ukjente komme inn inngangsdøren når man selv kommer hjem.

Skadene i bodanlegget vil bli reparert i løpet av mandag.

Vi ønsker god påske!

 

Innkalling til årsmøte i Fornebulandet Vel

På vegne av styret i Fornebulandet Vel sender vi ut innkalling til årsmøte:

Til innbyggere på Fornebu

Vedlagt er innkalling til årsmøte i Fornebulandet Vel onsdag 25. april kl. 1900. Vi starter årsmøte med å orientere om en sak som styret har hatt på sin agenda – og som vil interessere vi som bor og lever her ute;

planene for piloten for selvkjørende busser på Fornebulandet – ruteopplegg, teknologi, sikkerhet og annet som nysgjerrige lurer på.

Terje Sand

Styrets leder

Fornebulandet Vel

PS

Innkallingen vil ikke bli papir kopiert og distribuert postalt av hensyn til miljømessige hensyn.

DS

Presentasjon Fornebu vel mars 2018.pdf

7812 Fornebulandet Vel.pdf

Revisjon 2017 sign.pdf

Innbrudd og hærverk i bodanlegget

Natt til 23. mars ble det forøvet hærverk og innbrudd i bodanlegget under TUN 1. Det ble også brutt opp en tilhenger i garasjen. Flere ting er stjålet, blant annet en sykkel og verktøy.

Alle bes sjekke sine boder og dører for å se om tyvene har vært flere steder i anlegget. Dersom noe oppdages bes det rapportert til garasjestyret@pilotenfornebu.no, slik at styret får en oversikt. Den enkelte må vurdere om man vil melde tyveri av stjålne gjenstander til politiet.

Skader på dører og bodanlegg vil garasjesameiet ta opp med sameiets forsikringsselskap.

Dersom noen har observert personer eller kjøretøy som kan forbindes med dette, bes det opplyst.

Styret