Nabovarsel Telenor Arena – Nobels Fredspriskonsert

For mer informasjon om arrangementene se:http://telenorarena.no/no/nyheter/praktisk-informasjon-til-nobel-fredspriskonsert

Nobels Fredspriskonsert – Mandag 11.desember
Konsert

Trafikkpakke:              Stor trafikkpakke fra 16:00 – 23:00

Arrangementstider:    17:15 – 21:30

Annet:

Trafikkregulering

Trafikkreguleringen er utarbeidet av Telenor Arena, Politiet, Bærum kommune og Statens vegvesen.

Formålet er å hindre tilbake-blokkering på veinettet og best mulig flyt for å unngå flaskehalser.

Arenaen vil aktivt gå ut oppfordre publikum om å benytte kollektivtransport på samtlige arrangement. Både NSB og Ruter blir også varslet om våre arrangement, slik at de kan vurdere egne tiltak i henhold til sin trafikk.

Stor trafikkpakke 

Tiltakene medfører:

 • Lyskryssene i Snarøyveien vil gå i «gul blink» med dirigering fra Politiet
 • Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger.
 • Alle krysningspunkt i Snarøyveien vil bli sperret av fysisk noe som medfører endret kjøremønster.
 • Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
 • Innkjøring fra Snarøyveien til Odd Nansens vei er sperret.

Liten trafikkpakke 

Tiltakene medfører:

 • Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger.
 • Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
 • Innkjøring via Odd Nansens vei er forbeholdt shuttlebusser.

Årlig test av alarmanlegg fredag 1. desember

Schneider utfører årlig funksjonstest av brannalarmanlegget 1. desember.

I denne perioden vil varsleren pipe i alle enheter. Schneiders ansatte vil lytte utenfor døren for å sjekke at alle varslerene fungerer.

Du trenger ikke foreta deg noe.

Vennligst informer ev. leieborere om testen.

Vi minner samtidig om at backup-batteri må byttes på varsleren én gang i året.

Forspøling

Det har i det siste vært store problemer med forsøpling rundt nedkastene ved garasjenedkjøringen.  Vi minner om bruk av nedkastene og at reglene må respekteres. Styret ser seg nødt til å stramme inn på kontrollen og vil belaste forsøpler med kostnader tilknyttet rydding. Gjentatt brudd vil føre til politianmeldelse.

HMS

Styret gjennomfører i disse dager HMS-runder. Styret er pålagt å gjøre dette for å ivareta beboerenes sikkerhet.

Dette innebærer blant annet at flere av dere vil finne lapper på gjenstander i garasjeanlegg og trappeoppganger som må fjernes. Dette er for å forhindre brann, sikre at rømningsveier er åpne og ikke forhindre syketransport.

Vi minner om at det kun er lov å oppbevare sykler og biler på garasjeplassene – dette er ikke et sted å oppbevare søppel. Gass og brannfarlige væsker skal ikke under noen omstendigheter oppbevares i kjeller – men skal stå på godt ventilerte plasser som f.eks veranda.

Under trappene i underetasjen er det åpent for at barnevogner og barnesykler kan stå, her skal man ikke sette sitt eget skrot. I oppgangene er det viktig at det er klar vei for en evt syketransport og som rømningsvei.

Renholdet er også en viktig del av Helse og Miljø, og dette krever at renholderne kommer uhindret til på alle områder. Vi refererer til husordensreglene.

Hilsen Styret

 

 

MGPjr 2017 – Lørdag 4.november
Konsert

Trafikkpakke:              Stor trafikkpakke fra 16:30

Arrangementstider:    18:00 – 22:00

Annet:                          Vi forventer noe økt biltrafikk på dette arrangement. Det jobbes med informasjonskampanjer mot publikum for å øke antall som benytter seg av vårt shuttlebuss tilbud og ordinær kollektivtransport.

Cupfinale – Kvinner – Lørdag 18.november
Fotball

Trafikkpakke:              Liten trafikkpakke fra ca 14:00

Arrangementstider:   16:00 – 20:00

Ny regulering av gjesteparkering

Ny regulering av gjesteparkeringsplassene Fornebu Hageby TUN 1 og Piloten i Bernt Balchens vei.

Etter enstemmig vedtak på sameiermøtet 30. mars 2017 for Fornebu Hageby garasjesameie innføres ny regulering av gjesteparkeringen.

Etter tidligere å ha gitt skriftlige og muntlige advarsler ved overtredelse av regelverket – uten at dette har redusert feilparkeringene vesentlig, vil overtredelser – fra og med 2.10.17 kl. 1200 – kunne medføre kontrollsanksjon.

Kontrollen vil bli utført av Parkeringstjenesten AS, og følger retningslinjene i  Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndtering av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) av 18.3.16 fra Samferdselsdepartementet, ikrafttredelse 1.1.17.

Kontroll av området blir helkontinuerlig. Nye skilt og nytt fullstendig regelverk vises ved skilting. Dette opphever tidligere skilting og regelverk.

Fornebu 20. september 2017
Garasjestyret
v/Gunnar Bjørnødegård

Nabovarsel Telenor Arena for september

For mer informasjon om arrangementene se:telenorarena.no

Volbeat – 7.September
Konsert 

Trafikkpakke:               Stor Trafikkpakke fra 17:00

Arrangementstider:      18:00 – 23:00

Annet:

Corporate event – 9.September
Lukket arrangement

Trafikkpakke:               Ingen

Arrangementstider:      16:00 – 01:30

Annet:

Alle gjester reiser med buss. Ingen påvirkning for ordinær kollektivtransport

Boligmesse – 15 – 17.September
Messe

Trafikkpakke:               Ingen trafikkpakke. Regulering rundt arena.

Arrangementstider:      F: 12:00 – 19:00    L: 10:00 – 18:00    S: 10:00 – 17:00

Annet:

Corporate event – 24.September
Lukket arrangement

Trafikkpakke:               Ingen trafikkpakke, politipost i Widerøeveien

Arrangementstider:      11:00 – 23:00

Annet:                          Alle gjester reiser med buss. Ingen påvirkning for ordinær kollektivtransport.

Trafikkregulering

Trafikkreguleringen er utarbeidet av Telenor Arena, Politiet, Bærum kommune og Statens vegvesen.

Formålet er å hindre tilbake-blokkering på veinettet og best mulig flyt for å unngå flaskehalser.

 

Arenaen vil aktivt gå ut oppfordre publikum om å benytte kollektivtransport på samtlige arrangement. Både NSB og Ruter blir også varslet om våre arrangement, slik at de kan vurdere egne tiltak i henhold til sin trafikk.

Stor trafikkpakke 

Tiltakene medfører:

 • Lyskryssene i Snarøyveien vil gå i «gul blink» med dirigering fra Politiet
 • Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger.
 • Alle krysningspunkt i Snarøyveien vil bli sperret av fysisk noe som medfører endret kjøremønster.
 • Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
 • Innkjøring fra Snarøyveien til Odd Nansens vei er sperret.

 

Liten trafikkpakke 

Tiltakene medfører:

 • Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger.
 • Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
 • Innkjøring via Odd Nansens vei er forbeholdt shuttlebusser.

Strømutkobling torsdag 31/8-2017 9-12 (Piloten) og 13-15 (FH1)

Det blir utkobling av strømmen torsdag 31.  august pga. oppgradering av hovedtavler.

Piloten (BBv 2-38) tas fra kl 09.00 til 12.00.

Den inneste tavlen underFH1 (BBv. 40-52) tas fra 13-15.

Ved spørsmål kontakt Tommi Klippenberg i Lefdal Installasjon, mobil: +47 900 10 999

 

Oppdateringer

Elbillading

Lefdal informerer om at de neste uke fortsetter arbeidene etter ferieavvikling. De tar kontakt med de som har bestilt for avtale om valg av installasjon fortløpende.

Lekkasjer i garasjen

Skanska melder at de må grave mer for å utbedre de siste lekkasjene ned til kjelleren. Pga. tilgjengelighet på personell vil dette bli litt senere i høst.

Fornebu – Spyling av vannledninger

Hovedvannledningene i Fornebu-området vil bli spylt på hverdager mellom kl. 08.30 – 15.00 i perioden 12. – 23. juni.

Mens spylingen pågår kan vanntrykket variere, og det er en risiko for farget vann. Det anbefales derfor ikke å bruke vaskemaskin eller oppvaskmaskin mellom nevnte klokkeslett i spyleperioden. Dersom vannet er misfarget, anbefales det å la kaldtvannet renne til det blir klart. For mer info, se www.baerum.kommune.no/va, eller ring 67506060

This is a message from Bærum Kommune.

The main water pipes in the Fornebu area will be flushed on weekdays between kl. 08.30 – 15.00 in the period from 12 to 23 June.

While flushing is in progress, the water pressure may vary and there is a risk of colored water. It is therefore not recommended not to use a washing machine or dishwasher between the said time during the flushing period.

If the water is discolored, it is recommended to let the cold water run until it becomes clear. For more information, see www.baerum.kommune.no/va, or call 67506060