Viktig info om vår rydding

Vårens eventyr

24 april Skrot/ gjenvinningsdag

Utsetting fra klokken 07:00 til 23:00. Det er kun avsatt en dag til utsetting og det er viktig å forholde seg til dette. Komprimator bil henter torsdag morgen. Det vil komme detaljert oppslag i alle oppganger fredag 18 april

24 april Dugnad

Dugnad starter klokken 16:00 og fortsetter utover ettermiddagen etter behov. Det vil bli servert dugnadspølser og alkoholfri drikke etter dugnaden. Det vil komme detaljert oppslag i alle oppganger fredag 18 april

27-28 april Garasjevask og ny merking av oppstillingsplasser

Garasje anlegger må være tømt og oppstillingsplasser ryddet senest lørdag 27 klokken 08:00. Som følge av oppmerking vil garasjeanlegget være stengt til søndag klokken 17:00. Det vil komme detaljert oppslag i alle oppganger i neste uke. Det vil også bli informert om alternativ parkering. Det er viktig å legge merke til at anlegget er stengt en dag ekstra. På søndag blir anlegget imidlertid åpnet så snart arbeidet er fullført. Oppdatert info kommer på Vibbo

Sommerhilsen fra styret

Vi håper alle beboere koser seg med velfortjent sol og varme og fryder seg over vårt fellesområde og parkområde på Fornebu.

Som en del av økt bruk av fellesområde og balkonger/terrasser oppfordres alle til å ta hensyn til andre beboere i forbindelse med støy, røyking og grilling som kan være til sjenanse for øvrige beboere. Det er viktig av har respekt for at vi bor i et fellesskap i nær relasjon til våre naboer. Ellers vises det til våre ordensregler og vedtekter.

Beboere i 5 etasje må sørge for at sluk på terrasser er rengjort og åpne iht. retningslinjer (seksjonseiers ansvar). I perioder med kraftig regn er det viktig at vann blir drenert for å unngå skader på underliggende leiligheter.

Ved langvarig tørke ber vi om beboere med markterrasser om å bidra med vanning av egne hekker enten med slangevogner som er utsatt i fellesområdet eller manuell vanning med bøtter eller kanner. Styret bidrar også med vanning og har innkjøpt dryppslanger for vanning av hekker ved terrasser. Dersom tørken fortsetter, vil styret vurdere innleie av Agaia eller vaktmester for vanning i forbindelse med feriemåned.

Til slutt vil styret minne om kontaktinfo til vaktmester for varsling av avvik eller behov for assistanse. Denne tjenesten kan også benyttes privat etter behov for assistanse i leilighetene. Henvendelser som gjelder vaktmestertjenester sendes per e-post til driftsleder Ståle Lundemo, stale@abvk.no, tlf. 67150088 eller mob. 91556629.

Link til hjemmesiden og vaktmestertjeneste for Piloten Sameie: Kontakt vaktmester | Piloten Sameie Fornebu (pilotenfornebu.no)

Styret ønsker alle beboere i Piloten Sameie en riktig god sommer

RØD TRÅD AKSJON – Opprydding av sykler

RØD TRÅD AKSJON – Opprydding av sykler:
Vi rydder i felles sykkelparkering inne i garasjekjelleren og ute foran blokkene.
Det vil bli festet en rød tråd på alle sykler, samt låser som står uten sykkel. Om du fjerner tråden er det en beskjed om at du skal beholde sykkelen.
Sykler og låser som fortsatt er merket med rød tråd vil bli fjernet fortløpende etter mandag 31. juli 2023.
For spørsmål ta kontakt med garasjestyret via
fornebuhageby@styrerommet.no
——————————————————————–
English:
RED THREAD ACTION – Cleanup of bicycles: We clean up the shared bicycle parkings inside the garage basement and outside in front of the entrance.
A red thread will be attached to all bicycles, as well as locks that are left without a bicycle. If you remove the thread, that is a message that you should keep the bike, and no actions will be taken.
Bikes and locks still marked with red thread will be removed continuously after Monday 31 July 2023.
For questions, contact the garage board via
fornebuhageby@styrerommet.no

Informasjon fra Fornebubanen til beboere i Piloten sameiene/Bernt Balchens vei

Flere beboere har henvendt seg til oss vedrørende sprengsalven rett før kl. 22.00 i går. Det er lenge siden vi sprengte i dagsone i deres område og for mange er sprengningsarbeidet en ny og uvant opplevelse, det er derfor forståelig at flere opplevde dette som skremmende.

Vi har nå startet arbeidet med å ta hull i sjaktene  ned til tunnelen ved Flytårnet. Dette arbeidet er definert som tunnelarbeider og har følgelig tillatte arbeidstider fra 07.00 -23.00. Vi ser at disse arbeidene medfører støy for omgivelsene i en annen grad enn sprenging i en lukket tunnel. Det er derfor besluttet at vi fra nå av har bedt entreprenør om å forholde seg til tillatte arbeidstider for grunnarbeider (i dagsone) som er 07.00-19.00 (15.00 på lørdager). Med andre ord så blir det ikke flere sprengsalver så sent på kvelden som dere opplevde i går.

Sprengning og skader på bygg

Når det sprenges i fjellet vil beboere i nærområdet føle at huset rister.  Dette vil nok  for noen oppleve som dramatisk. Det er en naturlig reaksjon at vi føler at huset vibrerer kraftig selv om vibrasjonene er mye mindre enn hva huset tåler. Bevegelsene er i virkeligheten ganske små.

Selv om vibrasjoner og lyd merkes godt er det ingen fare for bygninger. Det er fastsatt vibrasjonsgrenser for alle nærliggende bygg, basert på klare retningslinjer fra Norsk Standard NS 8141:2001 Vibrasjoner og støt – Måling av svingehastighet og beregning av veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk, som angir faktorer for fastsettelse av grenseverdier. Disse grenseverdiene er fastsatt med god sikkerhetsmargin for å unngå skader på byggverk. Grenseverdiene blir fastsatt med bakgrunn i fundamentering, grunnforhold, type byggverk og bygningsmaterialer. Registrerte vibrasjoner på alle målepunkt er langt under fastsatte vibrasjonsgrenser som er henholdsvis 50 og 60 mm/s.

Fremdrift

Sprengningsarbeidene ved Flytårnet er delt inn i flere faser. Den første, som nå er i gang vil etter planen pågå til ut mai. Da er sjakt A åpnet ned til tunnelen. Det blir ikke sprengning hver dag men det vil pågå anleggsarbeider som boring, masseuttak og annet forberedende arbeider for å ta ut «lokket» på sjakt B. Da blir  det sprengningsarbeider i en periode også der.

SMS varsel

Det kan være nyttig at dere melder dere på vår gratis SMS tjeneste der dere vil få varsel om hver enkelt sprengsalve og kan forberede dere litt på at nå kommer det en salve.  Dette gjør dere her: https://nabovarsling.no/fornebubanen  Velg Flytårnet-Fornebuporten»  i nedtrekksmenyen for «områder».

Her et bilde fra sjakten vi nå sprenger ut:  Øverst i bildet ser dere åpningen ned til tunnel som ble sprengt i går. Resten av sålen sprenges ut slik at sjakten åpnes i full bredd og lengde).

Et bilde som inneholder skitten

Automatisk generert beskrivelse

Aktivitets plan for April 2023

Nærmere informasjon vil bli hengt opp i samtlige inngangspartier når det nærmer seg

Onsdag 19. April: SKROTDAG Som tidligere år. Det som skal fjernes legges i midtrabatten mellom Bernt Balchens vei og gangveien. Utsetting avsluttes senest kl. 1200 fredag 21, da Renova henter med komprimatorbil.

Onsdag 19.: DUGNAD. Kl.1600 Oppmøte i atriet mellom TUN 3 og 4 for orientering om hva som skal gjøres og utdeling av redskaper, poser mm. Bevertning som tidligere. Pølser, saft og kaffe serveres fra ca. kl. 1830 til deltakerne. Dugnad avsluttes kl. 2000.

Onsdag 26.: BEBOERMØTE KL.1600 – 1900 For Piloten sameie i Fornebupilotens lokaler ved Fornebu senter. Aktuelle temaer og diskusjoner. Egen agenda vil bli distribuert i forkant av møtet.

Lørdag 29.: Garasjevask. Kl. 0800 – 1800. Garasjen tømmes. Biler parkeres lovlig i nærområdet. (Ikke på gangveier og plener)

Gjenåpning av Bernt Balchens vei

I forbindelse med etablering av ny løsning for av/på-kjørsel til Snarøyveien ble det startet et arbeid med noe fresing av asfalt i Bernt Balchens vei i går natt. Det legges asfalt i dag 14 september. Dersom alt går etter planen, regner Fornebubanen med å åpne veien igjen allerede på mandag.

Med vennlig hilsen

Hilde Elisabeth Håve

Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt

+47 452 71 600 

Fornebubanen

oslo.kommune.no Sentralbord: 21 80 21 80

Åpen dag på Fornebubanens anlegg søndag 28 august 12:00 – 15:00

Hold av dagen, 28. august kan du komme inn på Fornebubanens anlegg på Fornebu sør!

Sammen med våre entreprenører Implenia og Skanska inviterer vi alle naboer og interesserte til Åpen dag på vårt anleggsområde på Fornebu sør fra kl. 12.00 – 15.00. Det blir omvisning på området og guidet busstur i tunnelen for de som vil. Vi er til stede for å svare på alle store og små spørsmål om Fornebubanen, og vise hvor langt vi er kommet. Det blir grilling, konkurranser og premier til barna. Vi håper mange har lyst til å ta turen til Fornebu denne dagen. Vi gleder oss!

NB! Det er ingen parkeringsplasser inne på anleggsområdet, men det er mulig å stå i parkeringshuset hos Fornebu S på andre siden av Snarøyveien.

10 års markering av Piloten Sameie avlyses

Som tidligere nevnt så arbeidet styret med en markering av 10 års jubileum for Piloten Sameie lørdag 27 august.

Imidlertid må arrangementet avlyses som følge av arbeid vedr gjennomføring samt kostnader. Som kjent er det en utfordring med generelt stigende kostnader og energi i særdeleshet, som påvirker kostnadsutviklingen i sameie i vesentlig grad. Styret har derfor beklageligvis konkludert med at markeringen dessverre må utgå.