Alle innlegg av tonelaa

RØD TRÅD AKSJON – Opprydding av sykler

RØD TRÅD AKSJON – Opprydding av sykler:
Vi rydder i felles sykkelparkering inne i garasjekjelleren og ute foran blokkene.
Det vil bli festet en rød tråd på alle sykler, samt låser som står uten sykkel. Om du fjerner tråden er det en beskjed om at du skal beholde sykkelen.
Sykler og låser som fortsatt er merket med rød tråd vil bli fjernet fortløpende etter mandag 31. juli 2023.
For spørsmål ta kontakt med garasjestyret via
fornebuhageby@styrerommet.no
——————————————————————–
English:
RED THREAD ACTION – Cleanup of bicycles: We clean up the shared bicycle parkings inside the garage basement and outside in front of the entrance.
A red thread will be attached to all bicycles, as well as locks that are left without a bicycle. If you remove the thread, that is a message that you should keep the bike, and no actions will be taken.
Bikes and locks still marked with red thread will be removed continuously after Monday 31 July 2023.
For questions, contact the garage board via
fornebuhageby@styrerommet.no

Årsmøte 2020 Fornebu Hageby Garasjesameie

Grunnet korona-pandemien har garasjestyret i samråd med OBOS besluttet å avholde årsmøte 2020 uten et fysisk møte. Stemmene avgis analogt/manuelt. De som har samtykket til digital kommunikasjon har fått tilsendt informasjon og stemmeseddel per e-post. De resterende vil få dette per post en av de nærmeste dagene. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de lovpålagte sakene som vil bli behandlet. Innkomne forslag vil bli behandlet på senere tidspunkt. Håper dere har forståelse for dette. Innkallingen kan dere finne her.

Oppfordrer alle til å levere stemmeseddel innen midnatt 27.april.

Mvh

Garasjestyret

Forbruk av strøm på ladestasjonene i garasjen

Forbruket for 2019 ble avlest 05.01.20, og vil bli fakturert via OBOS i nærmeste fremtid.

Beregninger gjort av strømleverandør har satt gjennomsnittsprisen for 2019 til kr. 0,96 pr. kwh.

For de som har mindre forbruk enn 250 kwh vil det ikke bli sendt faktura, men forbruket videreført til avregning neste år. Grunnen til dette er at faktureringsgebyret til OBOS da blir høyt i forhold til kostnaden for forbrukt kraft.

Styret

Dugnad og skrotdag

FORNEBU HAGEBY TUN 1, PILOTEN, GARASJESAMEIET

DUGNAD onsdag 16. oktober 17:30 –  ca. 19:30

Hovedoppgaven blir å rense avløpene slik at vi kan unngå inntrenging av vann i garasjen og bodanlegget. Møt opp ved Styrerommet.

Ta med godt humør og egnede klær (gjerne hansker). Litt å bite i serveres.

Velkommen til dugnad.

SKROTDAG torsdag 17.oktober

Skrot kan settes på gressbeltet mellom gangveien og Bernt Balchens vei. Renova henter fredag 18.mai.

OBS: Ikke maling, lakk eller brennbare væsker