Stikkordarkiv: kildesortering

Søppel og kildesortering / Garbage disposal

Korte, men viktige beskjeder om søppel og kildesortering hos oss.

  1. Er søppelnedkastet fullt, ikke sett/heng poser utenfor, gå til et annet nedkast. Det er fint hvis de som sender barna ut med søppelet sier i fra til disse også. Husk at om du bretter sammen papp har det en tendens til å folde seg ut og tette til nedkastet, store biter må derfor rives opp. Er det fullt, ring  Envac (avfallsteknisk ansvarlig) på 47 46 90 00. Se forøvrig informasjon om søppelsugene her. 
  2. Glass- og metallgjenvinning leveres på returpunkt og skal ikke kastes i søppelsuget. Se sortere.no for nærmeste returpunkt og informasjon om sortering.
  3. Ser du at noen har plassert søppel utenfor nedkastet, bidra til fellesskapet ved å ta denne til neste nedkast . Informer deretter Envac som beskrevet i pkt. 2. Slik unngås store mengder ekstraarbeid. Dette er et felles ansvar vi har, som kun kan håndteres ved alles hjelp og innsats.

Two short, but important notices regarding garbage:

  1. If the collection point for garbage is full or blocked, NO NOT PLACE THE GARBAGE OUTSIDE ON THE GROUND. Walk to the next point and dispose it there. Garbage outside the vacuum system attracts rats and birds. Remember to cut cardboard into small pieces when disposing, otherwise it will block the vacuum system. If the collection point is full/blocked contact the operator Envac immediately on 47 46 90 00, 24 hours 7 days a week.
  2. It is forbidden to dispose Glass and metal, as well as large cardboard boxes, in the vacuum system. This is due to large risk of damage and blockages. Check sortere.no for the nearest collection point.