Stikkordarkiv: bærum kommune

Viktig møte om evaluering av Fornebu

Kjære naboer. Den 09. desember arrangerer Bærum Kommune et viktig folkemøte i forbindelse med arbeidet med å planlegge videre utbygging på Fornebu. Temaet for møte er å evaluere hvordan vi som innbyggere opplever situasjonen slik den er nå, innen boligutbygging, samferdsel, skole/barnehage, fritidstilbud med mer.

bkmøtebakgrunn
Vi håper så mange som mulig av dere kan delta, her er det viktig at vi som er beboere blir hørt.
Dato: 9. desember kl 19 – 21
Fornebuveien 80, 1366 Fornebu
Påmelding: send mail til  anett.dahli@baerum.kommune.no

Vi oppforder også ungdommer til å delta, eller at dere tar med deres innspill, da vi gjerne vil vite hva de tenker selv om det å bo på Fornebu.
Videre kan jeg informere om at Rådmannen(administrativ ledelse i Bærum kommune) den 15. desember kommer til å legge fram saken: «Fornebu-rammer for videre utbygging II»
Vi i vellet forventer at Rådmannen vil starte prosessen  med å søke forankring for en utvidelse av antall boliger på Fornebu, fra vedtatte 6300 boliger ( 13 800 -15 000 personer og 25000 arbeidsplasser) til ca 9000-10000 boliger (25 000 personer og 25 000 arbeidsplasser)
 
Her er det selvsagt utrolig viktig at vi som beboere engasjerer oss. Dette vil store konsekvenser for området vi har bosatt oss i. Har dere ideer og innspill til hvordan vellet bør gå fram her, så setter vi veldig pris på deres tilbakemeldinger på epost til styret@fbuvel.no. Det er få områder i Norge hvor utbygging skjer på et nivå med det vi har på Fornebu, så vi trenger all den bistanden vi  kan få.
 
Mvh. Frode Bostadløkken
leder i Fornebulandet vel
tlf: 95227808