Elbil-lader

Fyll ut skjema her for å bestille elbil-lader. Når skjema er innsendt vil styret sørge for at man mottar faktura for tilknytningsavgift på kr. 4300. (Systemet oppgraderes primo februar 2021, så den tidligere tilknytningsavgiften gjelder ikke lenger).  I tillegg vil det påløpe utgifter til elektriker for montering/installering av lader. Det er kun ZapCharger Pro ladeboks montert i sameiets laststyringssystem som tillates benyttet.