Stikkordarkiv: Ladbart motorkjøretøy

Oppgradering av elanlegg for elbil-lading

Oppdatering 07.02.2021:

Elektrikeren planlegger å sluttføre sine arbeider i løpet av uke 6. Dette vil si at de som ønsker ladeboks, og som allerede har betalt tilknytningsgebyret til Garasjesameiet, de kan nå kontakte Lefdal Installasjon AS v/Håkon Pettersen, for å bestille installasjon av ZapCharger Pro.

Tidligere informasjon:

Styret i Garasjesameiet har en intensjon om det skal være mulig å lade elbil effektivt i tråd med DSB sine anbefalinger, og med individuell avregning av strøm. For å kunne sikre alle garasjeplasseiere en mulighet til å kjøpe Type 2 ladeboks trengs det oppgraderingsarbeider på fellesanlegget i garasjen. Styret har inngått et samarbeid med Lefdal Installasjon AS om forberedende elektrotekniske oppgraderinger for ZapCharger Pro ladebokser tilkoblet i et laststyringssystem. Eksisterende ladebokser vil kunne brukes som tidligere.

El-arbeidene er nå godt i gang. I uke 5 vil elektrikeren gjøre endringene på sterkstrømsanlegget. Garasjeplasseiere som i dag ikke har ladeboks, men som ønsker å bestille, må først betale tilknytningsavgift på kr 4.300. Ta kontakt med Styret via e-post til garasjestyret@pilotenfornebu.no, eller benytt kontaktformularet på hjemmesiden til Piloten.

Etter at avgiften er innbetalt kan du kontakte Lefdal Installasjon AS v/Håkon Pettersen for å be om pristilbud på ladeløsningen. Enhver ny ladeboks skal tilkobles med en kabeltype som er beregnet for 400 V 3-fase, 32 A ladestrøm, og inkluderes i lastbalanseringssystemet. Alle ladebokser vil bli tilkoblet Internett gjennom et nyopprettet Wi-Fi som er dedikert til elbilladere. Strømmåler inkludert i ladeboksen skal automatisk sende målerstanden til Zaptec sin administrasjonsløsning via Internett. Etter at oppgraderingen av det sentrale elbil-ladeanlegget er ferdigstilt vil styret arrangere en befaring for de som er interessert i å benytte en annen autorisert installatør enn Lefdal. Denne befaringen vil bli avholdt på dagtid, slik at flere firma vil kunne gi pris på arbeidene. Eier av en garasjeplass må selv invitere sin foretrukne installatør. Nærmere informasjon vil komme på Piloten sin nettside. All FDV-dokumentasjon skal lagres og oppbevares av eieren av leiligheten, og skal dessuten følge med leiligheten ved salg. En PDF-kopi av FDV og samsvarserklæring skal sendes til garasjestyrets e-postadresse før ladeboksen tas i bruk.

Etter at oppgraderingen av det sentrale elbil-ladeanlegget er ferdigstilt Styret undersøke hvordan mulighetene vil bli for å benytte en annen autorisert installatør enn Lefdal. Straks vi har laget en kravspesifikasjon vil det bli arrangert en befaring. Denne befaringen vil bli avholdt på dagtid, slik at flere elektrikere vil kunne gi pris på arbeidene. Nærmere informasjon vil komme på Piloten sin nettside.

Garasjesameiet betaler effektavgift for strøm. Merk at maksimalt tillatt effekt til elbillading vil bli begrenset av økonomiske hensyn. Ladeboksens maksimale effekt vil ikke være tilgjengelig store deler av året. Dette da høy effekt i praksis bidrar til relativt høy strømpris gjennom nettleiens effektledd. Strømprisen per kWh elbillading blir dermed vesentlig høyere enn den man er vant til å betale for strøm til boliger.

Saken blir oppdatert så snart det kommer noe ny informasjon.

Fornebu, 07.02.2021