Kontakt vaktmester

Ansvarlig: Styrene

Status: Oppdatert 31. mars 2022

Vaktmestertjenestene er fra 1.4.22 overført til  Asker & Bærum Vaktmesterkompani AS.  Henvendelser som gjelder vaktmestertjenester sendes per e-post til driftsleder Ståle Lundemo, stale@abvk.no, tlf. 67150088 eller mob. 91556629. Firmaet holder til i Skuiveien 50, 1339 Vøyenenga. Se gjerne Facebook/Instagram/Linkedln. 

Tjenestelisten er:

 • Lyskontroll med skifting av pærer/rør
 • Sjekke eventuelle lekkasjer i rørsystem og utekraner.
 • Kontroll og  regulering i varmesentral, varmtvannsberedere og sprinkleranlegg. Føre lister og holde orden.
 • Heiser, funksjons og driftskontroll,  oppfølging av serviceavtaler.
 • Ventilasjon. Driftskontroll med visuell- og lydkontroll. Holde ventilasjonsrom rent og ryddig.
 • Kontroll av brannvarslingsanlegg.
 • Holde fellesområder ryddige og rene for søppel.
 • Søppeltjeneste. Kontroll av søppelrom, merke og fjerne hensatte gjenstander.
 • Småreparasjoner – mindre vedlikeholdsarbeider som smøring og eventuelt skifte av dørlåser,  justering og eventuelt bytte av dørpumper etc.
 • Rapportere umiddelbart bygningsmessige skader og mangler som blir oppdaget og krever utbedring.
 • Oppdrag for beboerne kan bestilles fra vaktmester. Priser etter avtale.

Kontakt vaktmester med skjema under