Rengjøring av sluk

Vannlåsen til sluk på badet må rengjøres. For å gjøre dette tas først risten over vannlåsen bort. Etter at risten er fjernet, løftes vannlåsen opp ved hjelp av hendelen på denne.

Vær oppmerksom på at det vil kunne være kloakklukt når vannlåsen fjernes. Hår og annet fjernes nå fra slukbrønnen, og denne rengjøres. Deretter monteres vannlåsen på plass igjen.

Til slutt legges risten på plass

NB! Husk å etterfylle med vann for å unngå lukt.

sluk