Alle innlegg av 2014

Søppel og kildesortering / Garbage disposal

Korte, men viktige beskjeder om søppel og kildesortering hos oss.

  1. Er søppelnedkastet fullt, ikke sett/heng poser utenfor, gå til et annet nedkast. Det er fint hvis de som sender barna ut med søppelet sier i fra til disse også. Husk at om du bretter sammen papp har det en tendens til å folde seg ut og tette til nedkastet, store biter må derfor rives opp. Er det fullt, ring  Envac (avfallsteknisk ansvarlig) på 47 46 90 00. Se forøvrig informasjon om søppelsugene her. 
  2. Glass- og metallgjenvinning leveres på returpunkt og skal ikke kastes i søppelsuget. Se sortere.no for nærmeste returpunkt og informasjon om sortering.
  3. Ser du at noen har plassert søppel utenfor nedkastet, bidra til fellesskapet ved å ta denne til neste nedkast . Informer deretter Envac som beskrevet i pkt. 2. Slik unngås store mengder ekstraarbeid. Dette er et felles ansvar vi har, som kun kan håndteres ved alles hjelp og innsats.

Two short, but important notices regarding garbage:

  1. If the collection point for garbage is full or blocked, NO NOT PLACE THE GARBAGE OUTSIDE ON THE GROUND. Walk to the next point and dispose it there. Garbage outside the vacuum system attracts rats and birds. Remember to cut cardboard into small pieces when disposing, otherwise it will block the vacuum system. If the collection point is full/blocked contact the operator Envac immediately on 47 46 90 00, 24 hours 7 days a week.
  2. It is forbidden to dispose Glass and metal, as well as large cardboard boxes, in the vacuum system. This is due to large risk of damage and blockages. Check sortere.no for the nearest collection point.

Viktig møte om evaluering av Fornebu

Kjære naboer. Den 09. desember arrangerer Bærum Kommune et viktig folkemøte i forbindelse med arbeidet med å planlegge videre utbygging på Fornebu. Temaet for møte er å evaluere hvordan vi som innbyggere opplever situasjonen slik den er nå, innen boligutbygging, samferdsel, skole/barnehage, fritidstilbud med mer.

bkmøtebakgrunn
Vi håper så mange som mulig av dere kan delta, her er det viktig at vi som er beboere blir hørt.
Dato: 9. desember kl 19 – 21
Fornebuveien 80, 1366 Fornebu
Påmelding: send mail til  anett.dahli@baerum.kommune.no

Vi oppforder også ungdommer til å delta, eller at dere tar med deres innspill, da vi gjerne vil vite hva de tenker selv om det å bo på Fornebu.
Videre kan jeg informere om at Rådmannen(administrativ ledelse i Bærum kommune) den 15. desember kommer til å legge fram saken: «Fornebu-rammer for videre utbygging II»
Vi i vellet forventer at Rådmannen vil starte prosessen  med å søke forankring for en utvidelse av antall boliger på Fornebu, fra vedtatte 6300 boliger ( 13 800 -15 000 personer og 25000 arbeidsplasser) til ca 9000-10000 boliger (25 000 personer og 25 000 arbeidsplasser)
 
Her er det selvsagt utrolig viktig at vi som beboere engasjerer oss. Dette vil store konsekvenser for området vi har bosatt oss i. Har dere ideer og innspill til hvordan vellet bør gå fram her, så setter vi veldig pris på deres tilbakemeldinger på epost til styret@fbuvel.no. Det er få områder i Norge hvor utbygging skjer på et nivå med det vi har på Fornebu, så vi trenger all den bistanden vi  kan få.
 
Mvh. Frode Bostadløkken
leder i Fornebulandet vel
tlf: 95227808

 

Økning i felleskostnadene fra 01.01.2015

Til seksjonseierne i Piloten Sameie

VARSEL OM ENDRING AV FELLESKOSTNADER

Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 1,5 % fra 01.01.2015.
Bakgrunnen for økningen er den generelle prisstigningen på serviceavtaler, varer og tjenester, kommunale avgifter og energi.
Nye giroer vil bli tilsendt den enkelte i god tid før forfall.

Med vennlig hilsen
Styret i Piloten Sameie

Til seksjonseiere i Fornebu Hageby Garasjesameie

VARSEL OM ENDRING AV FELLESKOSTNADER

Styret har vedtatt å øke felleskostnadene fra kr. 135,- til kr. 150,- fra 01.01.2015.

Bakgrunnen for økningen er den generelle prisstigningen på serviceavtaler, varer og tjenester, kommunale avgifter og energi.

Det blir dessverre fort skittent i garasjen, noe som krever hyppig og kostbar rengjøring.

Nye giroer vil bli tilsendt den enkelte i god tid før forfall.

Med vennlig hilsen
Styret i Fornebu Hageby Garasjesameie

Bruk avfallssuget riktig!

Vi ser dessverre at ikke alle benytter nedkastene for avfall riktig. Disse bildene er fra i dag og sist fredag.

Er et nedkast fullt, må du ta avfallet ditt med til et annet. Papp skal heller ikke kastes her, men leveres på avfallsstasjoner.

Vi har ingen vaktmester som rydder opp!!!

Dette skal ikke i nedkastet, men leveres på avfallsstasjoner.
Dette skal ikke i nedkastet, men leveres på avfallsstasjoner.
Når restavfall nedkastet er fullt, finn et annet
Når nedkastet er fullt, finn et annet!

 

 

Gulvvarmen er tilbake

Gulvvarmen har ikke fungert de siste dagene, da det har vært en feil på systemet.
Dette har gjort at gulvvarmen ble koplet ut når utetemperaturen steg over et visst nivå.
Dette var ikke noe vedtak fra Styret, så vi beklager ulempene det medførte.
Nå er imidlertid dette rettet opp i dag og gulvvarmen fungerer.
Ønsker dere en fortsatt fin forsommer.

Arbeide på nabotomten

Som dere sikkert har sett, så er det startet opp arbeid på tomten mellom Piloten Sameie og Flytårnet.

Det skal etableres nytt kollektivfelt mellom Propellen rundkjøring og tunellen inn mot Oslo, dvs. på siden mot Telenor.

Arbeidet, som gjøres nå på nabotomten, er legging av midlertidig vann og avløp til en brakkerigg som skal settes opp området.

Videre skal det lagres masser (jord med mer) som tas bort i forbindelse med kollektivfeltet. Disse lagres på området og gjenbrukes.

Nytt kollektivfelt skal være ferdig om halvannet år, så det blir en tid med anleggs virksomhet.

Men forhåpentligvis vil trafikken flyte letter i ettermiddagsrushet når dette er på plass.