VIKTIG INFORMASJON FRA STYRET I PILOTEN SAMEIE – IMPORTANT INFO FROM THE BOARD OF «PILOTEN SAMEIE»

Vedlikeholdsspyling av avløpsrør

VIKTIG INFORMASJON FRA STYRET I PILOTEN SAMEIE!

NRC Gravco, må ha adgang til alle leilighetene med følgende adresser:

Se detaljert info under:

Til beboere i Bernt Balchens vei 2-14
Tirsdag 7. Juni, fra 08:00 til 14:30, skal avløpsrørene rengjøres.

Til beboere i Bernt Balchens vei 16-28
Onsdag 8. Juni, fra 08:00 til 14:30, skal avløpsrørene rengjøres.

Til beboere i Bernt Balchens vei 30-42
Torsdag 9. Juni, fra 08:00 til 14:30, skal avløpsrørene rengjøres.

Viktig informasjon for vedlikeholdsspyling:

 • Det kan ikke avtales tider for hver beboer. 
 • Vi trenger tilgang til alle leilighetene – er du ikke hjemme må du levere nøkler til styret, se avsnittet nederst på siden. 
 • Vi trenger tilgang til vannlås under kjøkkenvask, tøm skap eller fjern skuffer. 
 • Vi trenger fri tilgang til sluk i gulv på bad, da vi skal ut med slukkopp og ned i sluket med utstyr. Vi får ikke jobbet fra sluk som er under eller delvis under innredning, kabinett eller badekar osv … 
 • Vi starter alltid nederst og jobber oss oppover, derfor er det svært viktig med tilgang til nederste etasje. Skulle det ikke være tilgang, må vi i de fleste tilfeller avlyse arbeidene denne dagen

Hvis dere ikke er hjemme i det aktuelle tidsrommet, skal følgende gjøres:

Nøkkel til leiligheten puttes i en konvolutt. På konvolutten skrives navn og adresse. Konvolutten legges i postkassen til styremedlem, Terje Frøsland i Bernt Balchens vei nr 10 (samme hovednøkkel) dagen før dato for spyling. Konvolutt med nøkkel blir tilbakelevert dagen etter gjennomført spyling i den enkeltes postkasse.

NB! De som ikke ordner tilgang til leiligheten, vil kunne bli gjort økonomisk ansvarlig for eventuell ekstra spyling. Alle utleiere er ansvarlig for å informere leietagere

Vennlig hilsen, Styret i Piloten sameie ved styremedlem Terje Frøsland tlf 97478699. terje.frosland@vikenfiber.no eller styretpiloten@gmail.com

Cleaning of drain pipes

IMPORTANT INFO FROM THE BOARD OF «PILOTEN SAMEIE»

NRC Gravco (Plumber Company), must have access to all apartments for important cleaning of drain pipes at the following addresses and periods:

Bernt Balchens vei residents No. 2-14, Tuesday 7. June, from 08:00 to 14:30.

Bernt Balchens vei residents No. 16-28, Wednesday 8. June, from 08:00 to 14:30.

Bernt Balchens vei residents No. 30-42, Thursday 9. June, from 08:00 to 14:30.

Important information regarding cleaning of drainpipes:

 • There are no separate appointments for each occupant.
 • We need access to all the apartments, – if you are not at home, you must hand in a key to the board, see section at the bottom of the page.
 • We need access to a water trap under the kitchen sink, empty cabinets or remove drawers.
 • We need free access to drains in bathrooms, as we are going into the drain pipes with equipment.
 • We do not get to work from drains that are under or partially under décor, cabinet or bathtub etc…
 • We always start at the bottom and work our way up, therefore it is very important to have access to the lower floors. In cases of no access to flats on the lower floors, it is likely that the operation will be canceled.

If you are not at home during the time period, the following should be done:

Put the apartment key in an envelope. Write your name and address on the envelope. The envelope should be placed in the mailbox of board member Terje Frøsland at Bernt Balchens vei no. 10 (common main key to access No 10) the day before date of cleaning of drain pipes.

The envelope with the appartment key will be returned to the individual’s mailbox on the day following the cleaning .

NB! Those who do not arrange access to the apartment, may be made financially responsible for additional work regarding pipe cleaning. Property owners is responsible for arrangements with tenants

Sincerely, The Board of the “Pilot board”, by Board member Terje Frøsland tel. 97478699. Email: terje.frosland@vikenfiber.no or styretpiloten@gmail.com

3 kommentarer til “VIKTIG INFORMASJON FRA STYRET I PILOTEN SAMEIE – IMPORTANT INFO FROM THE BOARD OF «PILOTEN SAMEIE»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.