Utstyrsbytte på vegne av Viken Fiber Altibox i Piloten Boligsameie

I forbindelse med overgangen til ny tv-løsning fra Altibox, Viken Fiber, så har vi behov for å komme inn å bytte hjemmesentral (hvit boks) hos alle som har utdatert utstyr.

MERK: Dersom du ikke står på listen, betyr det at du ikke trenger nytt utstyr. Du skal allerede ha mottatt ny dekoder (svart boks). Dersom du ikke har det, ber vi om at du kontakter Viken Fiber på telefon 21 45 45 00.

Dersom tidspunktet du har blitt tildelt ikke passer, ber vi om at dere først prøver å bytte tid med en nabo eller får noen andre til å slippe montør inn. Dersom dere bytter tid, ber vi om at dere sender oss en e-post med informasjon om hvem dere har byttet med.

Dersom dette ikke lar seg gjøre; kontakt oss på tlf: 47 77 40 00 – 1 for å avtale nytt tidspunkt. Våre åpningstider er mandag til fredag fra klokken 07:00 – 10:45 og 11:30 – 15:00.

Alternativt kan dere sende en e-post til kundesenter@netel.no

MERK: Vi har dessverre ikke mulighet til å sende montører på kveldstid.

 

Mvh Netel AS, entreprenør av Viken Fiber

 

Piloten

Change of equipment on behalf of Viken Fiber in Piloten Boligsameie

In connection with the transition to a new TV solution from Altibox, Viken Fiber, we need access to every apartment with outdated equipment to change the home central (white box).

NOTE: If you are not on the list, your equipment is updated, and you should already have received a new decoder (black box). If you have not received one, we ask that you contact Viken Fiber phone number 21 45 45 00.

If you are not available for the allocated time slot, we ask that you try to exchange time with a neighbor or have someone else there to let the technician in. If you do, please send us an email informing us with whom you exchanged time with.

If neither alternative is available, please contact us on tel.: 47 77 40 00 – 1 to schedule a new time. Our opening hours are Monday to Friday from 07:00 – 10:45 and 11:30 – 15:00.

Alternatively, you can send us an email to kundesenter@netel.no

NOTE: Unfortunately, we are unable to send technicians in the evening.


Mvh Netel AS, contractor of Viken Fiber

 

Behandling av skjeggkre i fellesområder i Piloten

Som mange sikkert har observert, har det i sommer vært plassert ut limfeller i garasje- og bodområder. Styret har gjennomført kartlegging av skjeggkre i disse områdene.

Kartleggingen viser

Det er gjort funn av skjeggkre både i garasje- og bodområder.

Tiltak som Styret iverksetter

 • Det utført rengjøring av fellesarealene, uke 41.
 • Rentokil er engasjert for behandling av skjeggkre. Behandling[1] starter medio oktober. Giften som legges ut, er ikke farlig for mennesker eller husdyr.
 • Styret har satt ut støvsuger som beboere kan benytte til rengjøring i egen bod. Støvsugeren er plassert i garasjen. Støvsugeren er satt ut på permanent basis.
  • Sett støvsugeren tilbake på anvist plass etter bruk!

Anbefaling til beboerne

 • Benytte støvsugeren til renhold i egen bod. Godt renhold er svært viktig for bekjempelse av skjeggkre.
 • Vær oppmerksom når gjenstander tas med fra bod til leilighet. Fjern emballasje/papp raskt fra leilighetene.
 • Plasser det som oppbevares i bodene i plastemballasje (ikke bruk papir/papp, skjeggkre lever av papp og papir).
 • Styret anbefaler at alt som lagres i bodene, settes i hyller slik at det er hevet opp fra gulvet.
 • Ta kontakt med styret dersom du oppdager skjeggkre i din leilighet.

 

 

Piloten

 

[1] Rentokil benytter samme metode som vist på Dagsrevyen og beskrevet på www.nrk.no for noen uker siden

Dugnad og skrotdag

FORNEBU HAGEBY TUN 1, PILOTEN, GARASJESAMEIET

DUGNAD onsdag 16. oktober 17:30 –  ca. 19:30

Hovedoppgaven blir å rense avløpene slik at vi kan unngå inntrenging av vann i garasjen og bodanlegget. Møt opp ved Styrerommet.

Ta med godt humør og egnede klær (gjerne hansker). Litt å bite i serveres.

Velkommen til dugnad.

SKROTDAG torsdag 17.oktober

Skrot kan settes på gressbeltet mellom gangveien og Bernt Balchens vei. Renova henter fredag 18.mai.

OBS: Ikke maling, lakk eller brennbare væsker

Piloten Sameie har oppdatert Fiber og TV avtalen med Viken Altibox

 

Tidspunkt for når oppdatert avtale trår i kraft: 01.okt. 2019

Innhold i den nye avtalen

 • Fiberbredbånd 50-50 Mbps
 • Altibox-app
 • Opptak 50 timer
 • TV-overalt
 • 15 faste + 5 valgfrie TV kanaler
 • Mulighet for oppgradering og tilleggsvalg av kanaler
 • UHD

Ny dekoder

 • Alle vil motta en SMS fra Viken Fiber (ca. medio sep.) med informasjon om ny dekoder.
 • Alle beboere får levert ny dekoder fra Viken Fiber med tjenesten Helt Hjem.
 • OBS: Den nye dekoderen må ikke kobles opp før 1.okt. Ny dekoder fungerer ikke på dagens løsning.
 • Gammel dekoder kan leveres på nærmeste returpunkt for el-avfall. Dette gjelder også for de som har PVR-dekoder og som betaler ekstra for dette.

 NB: ikke kast den gamle dekoderen i søppelsjaktene! 

 Kostnader for beboerne

 • Den nye pakken fra Viken medfører ikke økning av felleskostnadene for den enkelte beboer.

 

PS: Litt mer informasjon er lagt ut i postkassene.

 

Vennlig hilsen

Piloten

New TV and Internet agreement with Viken Altibox

The new tv and internet agreement is effective from: Oct. 1st 2019

The New agreement includes:

 • Internet 50-50 Mbps
 • Altibox-app
 • 50 hour recording and storage
 • TV everywhere
 • 15 + 5 TV channels
 • UHD

Your new decoder:

 • Everyone will receive a sms from Viken Fiber approx. mid September with information about the new decoder.
 • Your new decoder will be delivered to your door by Helt Hjem.
 • Please note: your new decoder should not be connected before October 1st. It will not work on your current Viken set-up.
 • Your old decoder should be dropped off at an e-waste facility. (Snarøya, Power, Elkjøp etc)

Costs:

 • Your new internet and TV package will not come with an additional cost on top of the price you pay today. You should not pay additional for any recording and storage since this is now included in the new agreement.

 

 

Best regards

Piloten

Matavfallsposer til avfallssug

Ny leveranse av matavfallsposer til avfallssug vil bli utført i uke 37-38.  Utleveringen vil foregå på tilsvarende måte som for utlevering av startpakker: Renovatør vil legge igjen to ruller med poser pr leilighet ved hver oppgang. Om dere ønsker et annet leveringspunkt, gi en tilbakemelding på det til renovasjon@baerum.kommune.no

Bærum kommune v/renovasjonen ber alle om å knyte dobbelknute på posene som kastes i avfallssuget. Dette er spesielt viktig for poser med restavfall og matavfall. Det er viktig at posene holder på så mye som mulig av avfallet når de ankommer sorteringsanlegget. Løst restavfall kan ødelegge for den optiske sorteringen av de grønne posene. Vi trenger hjelp fra dere slik at dette blir så bra som mulig.

 

 

Vennlig hilsen Piloten