Piloten Sameie har oppdatert Fiber og TV avtalen med Viken Altibox

 

Tidspunkt for når oppdatert avtale trår i kraft: 01.okt. 2019

Innhold i den nye avtalen

 • Fiberbredbånd 50-50 Mbps
 • Altibox-app
 • Opptak 50 timer
 • TV-overalt
 • 15 faste + 5 valgfrie TV kanaler
 • Mulighet for oppgradering og tilleggsvalg av kanaler
 • UHD

Ny dekoder

 • Alle vil motta en SMS fra Viken Fiber (ca. medio sep.) med informasjon om ny dekoder.
 • Alle beboere får levert ny dekoder fra Viken Fiber med tjenesten Helt Hjem.
 • OBS: Den nye dekoderen må ikke kobles opp før 1.okt. Ny dekoder fungerer ikke på dagens løsning.
 • Gammel dekoder kan leveres på nærmeste returpunkt for el-avfall. Dette gjelder også for de som har PVR-dekoder og som betaler ekstra for dette.

 NB: ikke kast den gamle dekoderen i søppelsjaktene! 

 Kostnader for beboerne

 • Den nye pakken fra Viken medfører ikke økning av felleskostnadene for den enkelte beboer.

 

PS: Litt mer informasjon er lagt ut i postkassene.

 

Vennlig hilsen

Piloten

New TV and Internet agreement with Viken Altibox

The new tv and internet agreement is effective from: Oct. 1st 2019

The New agreement includes:

 • Internet 50-50 Mbps
 • Altibox-app
 • 50 hour recording and storage
 • TV everywhere
 • 15 + 5 TV channels
 • UHD

Your new decoder:

 • Everyone will receive a sms from Viken Fiber approx. mid September with information about the new decoder.
 • Your new decoder will be delivered to your door by Helt Hjem.
 • Please note: your new decoder should not be connected before October 1st. It will not work on your current Viken set-up.
 • Your old decoder should be dropped off at an e-waste facility. (Snarøya, Power, Elkjøp etc)

Costs:

 • Your new internet and TV package will not come with an additional cost on top of the price you pay today. You should not pay additional for any recording and storage since this is now included in the new agreement.

 

 

Best regards

Piloten

Matavfallsposer til avfallssug

Ny leveranse av matavfallsposer til avfallssug vil bli utført i uke 37-38.  Utleveringen vil foregå på tilsvarende måte som for utlevering av startpakker: Renovatør vil legge igjen to ruller med poser pr leilighet ved hver oppgang. Om dere ønsker et annet leveringspunkt, gi en tilbakemelding på det til renovasjon@baerum.kommune.no

Bærum kommune v/renovasjonen ber alle om å knyte dobbelknute på posene som kastes i avfallssuget. Dette er spesielt viktig for poser med restavfall og matavfall. Det er viktig at posene holder på så mye som mulig av avfallet når de ankommer sorteringsanlegget. Løst restavfall kan ødelegge for den optiske sorteringen av de grønne posene. Vi trenger hjelp fra dere slik at dette blir så bra som mulig.

 

 

Vennlig hilsen Piloten

RØD TRÅD AKSJON – Opprydding av sykler

(for English see below)

Vi rydder i felles sykkelparkering inne i garasjekjelleren og ute foran blokkene.

Det vi bli festet en rød tråd på alle sykler og alle låser som står uten sykkel. Når du fjerner den er det en beskjed om at du skal beholde sykkelen!

Sykler og låser som fortsatt er merket med rød tråd vil bli fjernet onsdag 12. juni 2019.

For spørsmål ta kontakt med garasjestyret!

Hilsen

Garasjestyret

RED THREAD ACTION

Clearing Bicycles

We clear the shared bicycle parking inside the garage and out in front of the blocks.

We will attach a red thread on all the bikes and all the locks that stand without a bike. When you remove the thread, it is a message that you want to keep your bike!

Bicycles and locks that are still marked with a red thread will be removed Wednesday, June 12, 2019.

For questions please contact the board!

Greeting

Garage board

Dugnad, skrotdag og garasjevask – påminnelse

 

FORNEBU HAGEBY TUN1, PILOTEN, GARASJESAMEIET

DUGNAD onsdag 8. mai kl. 18:00 – 20:00

Møt opp ved Styrerommet hvor oppgaver fordeles. Ta med godt humør og egnede klær. Litt å bite i serveres.

Velkommen til dugnad

SKROTDAG torsdag 9.mai

Skrot kan settes på gressbeltet mellom gangveien og Bernt Balchens vei. Renova henter fredag 10.mai.

OBS: Ikke maling, lakk eller brennbare væsker

GARASJEVASK – STORRENGJØRING
lørdag 11.mai kl. 08:00 – 18:00

Garasjen skal være tømt for kjøretøyer og alt som står på gulvet. Det blir vasket fra taket og ned. Alt som ikke tåler vann må fjernes!!

Gjesteparkeringene kan benyttes vederlagsfritt i tidsrommet.