STYREMEDLEMMER ØNSKES!!

Nye kandidater til styrene i sameiene FH1, Garasjen og Piloten ønskes.

Frist: Innen 1. mars

Som styremedlem er du med på å drifte sameiet. Du blir kjent med små og store utfordringer og kan påvirke utviklingen.

Du blir kjent med naboene dine.

Det utbetales styregodtgjørelse.

Det er lov å foreslå seg selv.

Kvinner oppfordres !

Forslag for Piloten sendes til;

styret@pilotenfornebu.no eller Gunnar Bjørnødegård, 97544253

for FH1;

fornebuhagebytun1@styrerommet.net eller John Kolsvik, 40202000

for Garasjen;

garasjestyret@pilotenfornebu.no eller Gunnar Bjørnødegård, 97544253

VELKOMMEN!

Ny renovasjonsordning for brukere av avfallssug på Fornebu

Vi har mottatt informasjon fra overingeniør Linda Marie Skryseth, Bærum kommune:

Fremdriften for kildesortering av matavfallet vil følge denne planen:

  1. Utlevering av startpakker: planlagt oppstart uke 9 (fra 25. februar)  Startpakker vil bli plassert ved sameienes inngangsdører. Det blir satt ut en startpakke pr leilighet.
  2. Ommerking av nedkast vil foregå fortløpende fra rundt utlevering av startpakker og utover.
  3. Kildesortering av matavfallet starter hver enkelt med så snart startpakke er mottatt.

Kommunen jobber med å få på plass alt som skal inn i startpakken. Startpakken vil inneholde:

  • Kurv til matavfall
  • Poser til matavfall
  • Informasjon rundt kildesortering og avfallssug (inkludert kildesorteringsguide).

Poser til matavfall vil bli levert ut to ganger i året; i uke 7 og uke 35. Hvis en går tom for poser før ny utlevering, kan en henvende seg til kommunen på mail: renovasjon@baerum.kommune eller på telefon: 67 50 40 50.

Henvendelser til Bærum kommune angående kildesortering av matavfall på Fornebu kan stiles til: renovasjon@baerum.kommune.no

Ved driftsstans, tekniske problemer eller propp i systemet kan dere ringe: 47 46 90 00.

Vi oppfordrer dere alle til å starte opp kildesortering av matavfallet deres så snart dere får startpakken, selv om nedkast kanskje ikke er ferdig merket.  Både restavfall og matavfall skal kastes i samme nedkast, slik som i dag, men matavfallet skal kastes i egen pose. Matavfallet vil bli sortert ut optisk hos vår behandler og vil bli utnyttet til å lage biogass og biogjødsel.

Vi ønsker dere alle et godt nytt kildesorteringsår.

Forbruk av el på ladestasjonene i garasjen

Forbruket for 2018 ble avlest 4.1.19, og vil bli fakturert via OBOS i nærmeste fremtid.

Beregninger gjort av strømleverandør har satt gjennomsnittsprisen for 2018 til kr. 1,37 pr. kwh.

For de som har mindre forbruk enn 250 kwh. vil det ikke bli sendt faktura, men forbruket videreført til avregning neste år. Grunnen til dette er at faktureringsgebyret til OBOS da blir høyt i forhold til kostnaden for forbrukt kraft.

Styret

Informasjon om gulvvarme og varmtvann

Den siste tiden har det kommet klager på manglende gulvvarme.

Styret har i flere år hatt serviceavtale med fa. Assemblin, som regelmessig foretar ettersyn og feilrettinger på anlegget som er tilknyttet fjernvarme, altså både vannbåren gulvvarme og varmtvann.

I oktober måned 2018 ble det foretatt årlig storservice på hovedsentralen. Rapporten til styret bekrefter at alt fungerer som det skal, både med temperatur og trykk i anlegget.

Etter å ha fått meldinger om at enkelte har lav temperatur i sin leilighet, mens andre har enkelte rom hvor de ikke får varme i gulvet, tilkalte styret personell fra Assemblin for å finne ut årsaken til manglene.

6 leiligheter ble besøkt. Det ble funnet termostater, både på bad og i oppholdsrom som ikke virket.

Det ble også funnet ut at actuatorer (ventilregulatorer) ikke fungerte.

Det kom også fram at beboerne på egen hånd har stengt av ventiler og foretatt lufting av anlegget, mens andre har leid inn tilfeldige rørleggere som har foretatt justeringer i anlegget. Dette kan ha vært en medvirkende årsak til at det blir ubalanse i systemet og problemer oppstår.

For at de berørte skal få tilfredsstillende temperaturforhold i sin leilighet har styret inngått avtale med Assemblin om at den enkelte sender melding til dem hvor det beskrives hva som føles feil. Oppgi sameie, navn, adresse og leilighetsnummer. Firmaet vil da gi faglige tilbakemeldinger og sørge for eventuell feilretting. (Det er ønskelig at styret settes som kopiadressat på meldingen.)

Skifte av termostat inne i leiligheten belastes den enkelte eier. Assemblin utfører dette og har prissatt det til kr. 1050 eks. mva. pr stk. (Dette innebærer at det skiftes flere på samme oppdrag). Avtalen gjøres direkte mellom firmaet og den enkelte.

Dersom det er feil i varmesystemet vil sameiet dekke disse kostnadene. Det kan være ventiler, actuatorer, lufting mm.

Feilmelding sendes pr. mail til:

Avdelingssjef Thomas Trondskog, Assemblin

Email: thomas.trondskog@assemblin.no

Mob: 97577517 (Kun i hastetilfeller)

 

Kopi: garasjestyret@pilotenfornebu.no

*****************************************

Assemblin AS

Bjørnstjerne Bjørnsons gate 110, 3044 Drammen

Tlf. 32276060

www.assemblin.com

 

Varierende gulvvarme i sameiene

Styret har fått henvendelser om at det er varierende gulvvarme i sameiene – spesielt TUN1. Styret har løpende kontakt med servicefirmaet Assemblin, som har vedlikeholdsansvaret på vannbåren varme og varmtvann hos oss.

De har for tiden stor pågang fra en rekke sameier og borettslag – og har derfor utferdiget et informasjonsskriv de vil at vi publiserer.

I begynnelsen av neste uke vil det komme en kompetent rørlegger for å foreta målinger og eventuelle justeringer.

 INFORMASJON VEDR. VANNBÅREN GULV VARME.

Leilighetene i Piloten og TUN1 leveres med vannbåren romoppvarming i alle gulv med egne romtermostater. Oppvarmingen blir levert via fjernvarmenettet.

Det vannbårne systemet er prosjektert etter NS 3031:2014 ( Beregning av bygningers energiytelse ) og anbefalte faglige normer for inneklima av Folkehelseinstituttet og Norges Astma- og Allergiforbund. Det er prosjektert og montert for å holde en stabil temperatur på mellom 20-22oC.

Ved oppnådd temperatur vil romtermostaten registrere dette og varmepådraget ut i kursen vil synke. I sommersesongen er det mindre behov for romoppvarming. Da vil det gå lite varme i sløyfene siden romtemperaturen på 21-22oC oppnås raskere og har mindre behov for varme for å oppnå temperaturen. Vi vil gjøre oppmerksom på at gulvvarmeanlegget er et system for effektiv romoppvarming, og ikke et anlegg for komfort og romkjøling.

Det er ikke mulig å senke temperaturen i rommet ved hjelp av dette systemet.

Temperaturen på varmen i gulvvarmesystemet styres av en reguleringssentral som finnes i teknisk rom ved varmekilden. Denne er felles for hele bygget og kan ikke reguleres internt i hver leilighet. Overflate-temperaturen på gulvet kan være på max 27°C.

Dette på grunn av at leverandør av parkett har i sin leveranse satt krav til at overflate temperaturen ikke må overstige 27 °C på parketten for å forhindre uttørking og sprekking av parkettgulvet. Gulvvarmeanlegget er derfor begrenset oppad til å sette en vanntemperatur på max 35 °C ut ifra reguleringssentralen.

En overflate temperatur på 27 °C på parketten vil ikke føles som “varm” da parkett ikke leder varmen på samme måte som fliser på badegulvet.

Oppvarming av badegulvene vil oppleves annerledes enn det man er vant til med elektrisk varmekabel. Det er ikke mulig å få en høyere temperatur på badegulvet enn ellers i leiligheten, da tilførsel er felles med det øvrige gulvvarmesystemet.

På dager hvor gulvvarmen har stått på før solen påvirker oppvarming av rommene, så vil denne stenge når riktig temperatur er oppnådd i rommet. Solen vil da overta videre oppvarming, men gulv- varmen vil ikke kjøle ned. Dette kan da oppleves som om at gulv-varmen fortsatt står på.

 

Mating av fugler

På oppfordring  minner vi om en melding fra i vår – som nå er like aktuell:

Det er flere som mater fugler på verandaer og terrasser. Sikkert et velment tiltak, men dessverre har det som resultat at rekkverk og glass blir tilgriset av fugleskitt fra toppen av blokka og helt ned. Matrester faller også ned på bakken og kan tiltrekke seg rotter og mus.

Beboerne bes vurdere nødvendigheten og mengden av fuglemat som settes ut i sameiet.

HUSK SKROTDAGEN 1. november

I morgen torsdag 1 november har vi skrotdag da alle kan kaste «ting og tang» (møbler, klær, kjelker, emballasje, ol). Det dere ønsker å kaste plasseres ut i feltet mellom kjøre- og gang vei i Bernt Balchens vei. Ting som kan blåse avgårde må pakkes inn. De fleste av oss har ting vi ønsker å kaste stående i overfylte boder, balkonger o.l.
NB! Noen av dere har også fått direkte mail etter HMS-runde pga at dere har plassert ting i oppganger, garasjeplassen og  i bodområdet – så nå har dere sjansen å få ryddet opp.
Sett gjerne ut sykkelen du ikke bruker lenger men som tar plass på sykkelparkeringene.
Det som plasseres ut vil bli hentet fredag 2. november på formiddagen.
DU HAR NÅ MULIGHETEN TIL Å KASTE OVERFLØDIGE TING SOM BARE FYLLER OPP BODEN ELLER LIGGER OG STØVER NED!
Hilsen Styret