Høring / offentlig ettersyn – områderegulering for Delområde Flytårnet – endring av områderegulering for metrotrasé Fornebu – Lysaker

Høring / offentlig ettersyn – områderegulering for Delområde Flytårnet – endring av områderegulering for metrotrasé Fornebu – Lysaker

Planutvalget har i møte 13.8.2020 vedtatt å sende forslag til endring av områderegulering for
metrotrase Fornebu – Lysaker – delområde Flytårnet, på høring. Høringsperioden er 21.8.-
2.10.2020.
Dette varsel sendes grunneiere i området som supplement til kunngjøring i Budstikka den
21.8.2020. Kommunedirektørens innstilling m/vedlegg er å finne på Bærum kommunes
nettsider www.baerum.kommune.no/kunngjoringer.
Av smittevernhensyn blir det ikke arrangert et fysisk høringsarrangement. Vi vil legge ut en
presentasjon av planforslaget og ha en telefontid der aktuelle aktører er tilgjengelige for
spørsmål. Følg med på nettsiden for mer informasjon om tidspunkt.
Merknader påføres planens navn Delområde Flytårnet – endring av områderegulering for
metrotrasé Fornebu – Lysaker og planID 2010009 , og sendes Bærum kommune, postboks 700,
1304 Sandvika, eller e-post: post@baerum.kommune.no innen 2.10.2020. Eventuell samtale
med saksbehandler må avtales på forhånd.
Generelle opplysninger
Merknader som kommer inn er vårt grunnlag for å bearbeide planforslaget, og blir dessuten
vurdert og referert for de politiske myndigheter. Merknader besvares derfor ikke enkeltvis.
Når forslaget er ferdig fra kommunedirektøren og drøftet i planutvalget, blir saken sendt
kommunestyret for endelig vedtak. Dersom planforslaget er i samsvar med kommuneplanen,
kan planutvalget selv fatte endelig vedtak. Hvis overordnede myndigheter motsetter seg
planen, må den sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse.
Når endelig vedtak er fattet, kunngjøres dette i brev, på kommunens nettside og i Budstikka.

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020073514&

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.