Kategoriarkiv: Velkommen

Forbruk av strøm på ladestasjonene i garasjen

Forbruket for 2019 ble avlest 05.01.20, og vil bli fakturert via OBOS i nærmeste fremtid.

Beregninger gjort av strømleverandør har satt gjennomsnittsprisen for 2019 til kr. 0,96 pr. kwh.

For de som har mindre forbruk enn 250 kwh vil det ikke bli sendt faktura, men forbruket videreført til avregning neste år. Grunnen til dette er at faktureringsgebyret til OBOS da blir høyt i forhold til kostnaden for forbrukt kraft.

Styret

Informasjon om gulvvarme og varmtvann

Styrene mottar jevnlig klager på manglende gulvarme eller varmtvann. Vi har i flere år hatt serviceavtale med Assemblin, som regelmessig foretar ettersyn og feilrettinger på anlegget som er tilknyttet fjernvarme, altså både vannbåren gulvvarme og varmtvann.

I år, som i fjor, har vi inngått avtale med Assemblin om at den enkelte beboer som opplever feil sender mail til dem direkte (med garasjestyret som kopimottaker). De vil da sørge for eventuell feilsøking og utbedring om nødvendig. Ofte er det komponenter som termostat og actuatorer (ventilregulatorer) som må byttes, andre ganger er det større feil på anlegget som rammer flere leiligheter. Ved at beboere melder feil vil vi i større grad få oversikt over utfordringene til anlegget og eventuelt planlegge større vedlikehold/oppgraderinger om nødvendig.

Dersom det er feil i varmesystemet vil sameiene dekke disse kostnadene. Det kan være ventiler, actuatorer, lufting mm. Skifte av termostat inne i leiligheten belastes den enkelte eier. Assemblin utfører dette og har prissatt det til ca kr. 1050 eks. mva. pr stk. (Dette innebærer at det skiftes flere på samme oppdrag). Avtalen gjøres direkte mellom firmaet og den enkelte.

Feilmelding sendes pr. mail til:

Prosjektleder Magnus Spone, Assemblin

Email: Magnus.Spone@assemblin.no

Legg til kopiadressat: garasjestyret@pilotenfornebu.no

Vennligst oppgi navn, telefonnummer, mailadresse, adresse og leilighetsnummer, i tillegg til en beskrivelse av problemet.

Styrene

TorsdagsPorten – Informasjonspakke til sameiene

Vi teller ned til torsdag 24. oktober kl. 19.00-21.00 og Oktober – Talkshow og folkemøte – Ett års jubileums arrangement – TorsdagsPorten!

Generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel, fotballspiller med to hjertestans Carl-Erik Torp, tidligere sentralbanksjef på Island, statssekretær i finansdepartementet og McKinsey partner Svein Harald Øygard og lege Terje Halvorsen er våre gjester denne gangen!

 • Denne gangen feirer vi livet – og setter fokus på hva som plutselig kan skje! Helse og det gode liv – samt økonomi – er i fokus på TorsdagsPorten 24. oktober kl. 19.00 – 21.00 i Grand Hall/The Local Fornebu på Fornebuporten
 • Vi markerer også at TorsdagsPorten feirer sitt ett års jubileum!
 • Kreftforeningen og kreftsaken med besøk av Anne Lise Ryel er et tema vi berører. Det andre er hjertet vårt! Og når det stopper, eller får problemer. Hva gjør vi da? Det er blant temaene denne gangen. Også viktigheten av 113.no – AMK/Ambulanse-nyheter og bruk av hjertestarter!
 • Mer informasjon og påmelding: https://www.torsdagsporten.no/
 • Vi får besøk av en av landets mest kjente fotballspillere, tidligere Sportsklubben Brann Carl-Erik Torp, som har overlevd to hjertestanser. Hvorav den ene på direktesendt TV i NRK Sport. Han kan takke legene og hjelpemannskapene på fotballbanen for at han har blitt pappa. Han kommer sammen med lege Terje Halvorsen som bor på Snarøya/Fornebulandet og driver Initiativet Norsk Førstehjelp som bl.a. sammen med Gjensidigestiftelsen har hatt fokus på viktighet av 113 tjenesten når livet plutselig står på spill.
 • Tips: En god 113-app kan hentes ned via Stiftelsen Norsk Luftambulanse tjenesten når livet plutselig står på spill. Det handler ofte om sekunder og minutter. Fokus i Carl-Erik Torp, Terje Halvorsen og Gjensidigestiftelsen prosjekt er å få utplassert og forstå hvordan man bruker en hjertestarter. Det vil vi se på TorsdagsPorten!

TorsdagsPorten i regi av Fornebupiloten i samarbeid med Bærum kommuneBærum NæringsrådVÅRT Fornebu – fra flyplass til møteplassFornebulandet VelHaut Nordic og Haut Nordic Hospitality GroupThe Local FornebuFornebuporten og Snarøen vel.

Riktig god helg på vegne av Fornebupiloten – og så gleder vi oss til torsdag!

 

Erik og Bjørn Richard
Verter

Utstyrsbytte på vegne av Viken Fiber Altibox i Piloten Boligsameie

I forbindelse med overgangen til ny tv-løsning fra Altibox, Viken Fiber, så har vi behov for å komme inn å bytte hjemmesentral (hvit boks) hos alle som har utdatert utstyr.

MERK: Dersom du ikke står på listen, betyr det at du ikke trenger nytt utstyr. Du skal allerede ha mottatt ny dekoder (svart boks). Dersom du ikke har det, ber vi om at du kontakter Viken Fiber på telefon 21 45 45 00.

Dersom tidspunktet du har blitt tildelt ikke passer, ber vi om at dere først prøver å bytte tid med en nabo eller får noen andre til å slippe montør inn. Dersom dere bytter tid, ber vi om at dere sender oss en e-post med informasjon om hvem dere har byttet med.

Dersom dette ikke lar seg gjøre; kontakt oss på tlf: 47 77 40 00 – 1 for å avtale nytt tidspunkt. Våre åpningstider er mandag til fredag fra klokken 07:00 – 10:45 og 11:30 – 15:00.

Alternativt kan dere sende en e-post til kundesenter@netel.no

MERK: Vi har dessverre ikke mulighet til å sende montører på kveldstid.

 

Mvh Netel AS, entreprenør av Viken Fiber

 

Piloten

Change of equipment on behalf of Viken Fiber in Piloten Boligsameie

In connection with the transition to a new TV solution from Altibox, Viken Fiber, we need access to every apartment with outdated equipment to change the home central (white box).

NOTE: If you are not on the list, your equipment is updated, and you should already have received a new decoder (black box). If you have not received one, we ask that you contact Viken Fiber phone number 21 45 45 00.

If you are not available for the allocated time slot, we ask that you try to exchange time with a neighbor or have someone else there to let the technician in. If you do, please send us an email informing us with whom you exchanged time with.

If neither alternative is available, please contact us on tel.: 47 77 40 00 – 1 to schedule a new time. Our opening hours are Monday to Friday from 07:00 – 10:45 and 11:30 – 15:00.

Alternatively, you can send us an email to kundesenter@netel.no

NOTE: Unfortunately, we are unable to send technicians in the evening.


Mvh Netel AS, contractor of Viken Fiber

 

Behandling av skjeggkre i fellesområder i Piloten

Som mange sikkert har observert, har det i sommer vært plassert ut limfeller i garasje- og bodområder. Styret har gjennomført kartlegging av skjeggkre i disse områdene.

Kartleggingen viser

Det er gjort funn av skjeggkre både i garasje- og bodområder.

Tiltak som Styret iverksetter

 • Det utført rengjøring av fellesarealene, uke 41.
 • Rentokil er engasjert for behandling av skjeggkre. Behandling[1] starter medio oktober. Giften som legges ut, er ikke farlig for mennesker eller husdyr.
 • Styret har satt ut støvsuger som beboere kan benytte til rengjøring i egen bod. Støvsugeren er plassert i garasjen. Støvsugeren er satt ut på permanent basis.
  • Sett støvsugeren tilbake på anvist plass etter bruk!

Anbefaling til beboerne

 • Benytte støvsugeren til renhold i egen bod. Godt renhold er svært viktig for bekjempelse av skjeggkre.
 • Vær oppmerksom når gjenstander tas med fra bod til leilighet. Fjern emballasje/papp raskt fra leilighetene.
 • Plasser det som oppbevares i bodene i plastemballasje (ikke bruk papir/papp, skjeggkre lever av papp og papir).
 • Styret anbefaler at alt som lagres i bodene, settes i hyller slik at det er hevet opp fra gulvet.
 • Ta kontakt med styret dersom du oppdager skjeggkre i din leilighet.

 

 

Piloten

 

[1] Rentokil benytter samme metode som vist på Dagsrevyen og beskrevet på www.nrk.no for noen uker siden

Dugnad og skrotdag

FORNEBU HAGEBY TUN 1, PILOTEN, GARASJESAMEIET

DUGNAD onsdag 16. oktober 17:30 –  ca. 19:30

Hovedoppgaven blir å rense avløpene slik at vi kan unngå inntrenging av vann i garasjen og bodanlegget. Møt opp ved Styrerommet.

Ta med godt humør og egnede klær (gjerne hansker). Litt å bite i serveres.

Velkommen til dugnad.

SKROTDAG torsdag 17.oktober

Skrot kan settes på gressbeltet mellom gangveien og Bernt Balchens vei. Renova henter fredag 18.mai.

OBS: Ikke maling, lakk eller brennbare væsker