Bulldoseren på felt 8.4

Som mange har sett har en bulldoser begynt å flekke av overflaten på felt 8.4.

Tiltaket er ikke meldt til oss naboer, men etter undersøkelser opplyses følgende:

1.       Arbeidene med Fornebubanen har startet og stasjonen «Tårnet» skal ligge på østre del av område 8.4.  Dette medfører at dagens Snarøyvei må legges om midlertidig. Den vil gå i en halvbue inn på område 8.4 og det vestligste punktet vil ligge noe på oversiden av den gang/sykkelvei som går parallelt med dagens Snarøyvei.  Det skal også plasseres en rigg i forbindelse med arbeidene.

2.       Det er også planer om at bybonden skal etablere/organisere ytterligere grønne aktiviteter, litt i samme stil som ved dagens Punkt, men også i litt større omfang.

Dette som  foreløpig informasjon.

Styret

 

Aktiviteter i sameiene fremover

Noter følgende datoer:

Onsdag 3. april: Årsmøter for sameiene avholdes på Hundsund ungdomsskole. (Egen innkalling er sendt).

Uke 15: Feiing og opprydding på parkeringsplassene og fellesområdene. Gjesteparkeringsplassene vil bli stengt for parkering. Nærmere tidsrom blir kunngjort senere.

Onsdag 8. mai: Dugnad kl.1800.  Alle som kan bes møte opp ved styrerommet. Vær med å pynte opp – og bli kjent med naboene. Enkel servering.

Torsdag 9. mai: Skrotdag. Rydd opp og bli kvitt alt overflødig. Husk boder og garasjeplasser. Hele dagen kan benyttes til å sette ut saker.

Fredag 10. mai: Bortkjøring av skrot. Renova kommer fra morgenen av.

Lørdag 11. mai: Vask av garasjen kl. 0800 – 1800. Storrengjøring. Garasjen må være tømt for kjøretøyer og alt som står på gulvet. Det blir vasket fra taket og ned så alt som ikke tåler vann må fjernes. (Husk skrotdagen). Gjesteparkeringene kan vederlagsfritt  benyttes i tidsrommet.

Deltakelse og samarbeid gir de beste resultater!

Mvh. Styret

 

Beboeraksjonen: Møt opp på torget ved Fornebu S, mandag 25.3 kl 1800

Denne meldingen legges ut etter oppfordring!
Beboeraksjonen markerer at det ønskes et bedre alternativ for Fornebus fremtid enn rådmannens forslag til KDP3.
Møt opp på Fornebu S førstkommende mandag for å vise at du er engasjert i Fornebulandets fremtid. Ta med venner, naboer, bekjente og annet godtfolk.
Vi har invitert politikere fra alle partiene til å holde korte innlegg som presenterer deres syn på hvordan Fornebu skal bygges. Til tross for at alle er opptatt med forberedelser til onsdagens avstemning over KDP3, stiller det representanter fra de fleste partiene. Vi ser frem til å høre politikernes tanker.
Samtidig ønsker vi å vise politikerne hvem vi som bor på Fornebu er. Møt opp med hele familien. La gjerne barna ha med noe som representerer det de er opptatt av, om det er fotball, tuba eller noe helt tredje. Vi trenger plass til å leve og være aktive også når Fornebu skal bygges ut. Å leve er mer enn å bo!
Videresend gjerne info om arrangementet.
Hilsen Beboeraksjonen Fornebu

Styremedlemmer ønskes snarest!

Vi gjentar oppfordringen fra januar om at kandidater til forskjellige tillitsverv i sameiene ønskes, for eksempel styreleder, styremedlem, varamedlem og valgkomite.

De nye styrene velges på årsmøtet 3. april, så meld deg snarest til

styret@pilotenfornebu.no

eller

garasjestyret@pilotenfornebu.no

eller til Gunnar Bjørnødegård, 97544253

VELKOMMEN!

 

Kurv og poser til matavfall

Som mange har registrert ble det tirsdag 26.2. plassert  kurv og ruller med grønne poser utenfor inngangsdørene til blokkene.

Det er en kurv og to ruller med poser til hver leilighet. Ta det med inn og begynn å bruke det som tidligere annonsert.

Utvis ansvar for felleskapet når posene skal kastes i restavfallet. ER DET FULLT I ET NEDKAST GÅR DU TIL ET ANNET.

Lykke til!

Styret

Basket and bags for food waste

As many have noted, there are baskets and rolls of green bags located outside the entrance doors of the blocks.

There is a basket and two rolls of bags for each apartment. Take it in and start using it as previously announced.

Demonstrate responsibility for the community when throwing the bags. IS IT FULL IN A DROP YOU GO TO ANY OTHER.

Good luck!

Board

STYREMEDLEMMER ØNSKES!!

Nye kandidater til styrene i sameiene FH1, Garasjen og Piloten ønskes.

Frist: Innen 1. mars

Som styremedlem er du med på å drifte sameiet. Du blir kjent med små og store utfordringer og kan påvirke utviklingen.

Du blir kjent med naboene dine.

Det utbetales styregodtgjørelse.

Det er lov å foreslå seg selv.

Kvinner oppfordres !

Forslag for Piloten sendes til;

styret@pilotenfornebu.no eller Gunnar Bjørnødegård, 97544253

for FH1;

fornebuhagebytun1@styrerommet.net eller John Kolsvik, 40202000

for Garasjen;

garasjestyret@pilotenfornebu.no eller Gunnar Bjørnødegård, 97544253

VELKOMMEN!

Ny renovasjonsordning for brukere av avfallssug på Fornebu

Vi har mottatt informasjon fra overingeniør Linda Marie Skryseth, Bærum kommune:

Fremdriften for kildesortering av matavfallet vil følge denne planen:

  1. Utlevering av startpakker: planlagt oppstart uke 9 (fra 25. februar)  Startpakker vil bli plassert ved sameienes inngangsdører. Det blir satt ut en startpakke pr leilighet.
  2. Ommerking av nedkast vil foregå fortløpende fra rundt utlevering av startpakker og utover.
  3. Kildesortering av matavfallet starter hver enkelt med så snart startpakke er mottatt.

Kommunen jobber med å få på plass alt som skal inn i startpakken. Startpakken vil inneholde:

  • Kurv til matavfall
  • Poser til matavfall
  • Informasjon rundt kildesortering og avfallssug (inkludert kildesorteringsguide).

Poser til matavfall vil bli levert ut to ganger i året; i uke 7 og uke 35. Hvis en går tom for poser før ny utlevering, kan en henvende seg til kommunen på mail: renovasjon@baerum.kommune eller på telefon: 67 50 40 50.

Henvendelser til Bærum kommune angående kildesortering av matavfall på Fornebu kan stiles til: renovasjon@baerum.kommune.no

Ved driftsstans, tekniske problemer eller propp i systemet kan dere ringe: 47 46 90 00.

Vi oppfordrer dere alle til å starte opp kildesortering av matavfallet deres så snart dere får startpakken, selv om nedkast kanskje ikke er ferdig merket.  Både restavfall og matavfall skal kastes i samme nedkast, slik som i dag, men matavfallet skal kastes i egen pose. Matavfallet vil bli sortert ut optisk hos vår behandler og vil bli utnyttet til å lage biogass og biogjødsel.

Vi ønsker dere alle et godt nytt kildesorteringsår.