Informasjon fra Fornebubanen til beboere i Bernt Balchens vei

Vi har hatt et konstruktivt møte med styrleleder i sameiet i dag. Vi forstår at det er usikkerhet rundt arbeidene som nå pågår og vi skal prøve å oppklare.

Midlertidig anleggsomårde

Vi er som dere vet godt i gang med forberedende arbeider for etablering av Flytårnet stasjon. Før vi kan etablere anleggsområdet for stasjonen der Snarøyveien ligger i dag, må vi legge om veien på strekningen Odd Nansens vei og Bernt Balchens vei. Se skisse.

Området som er inngjerdet mellom dagens Snarøyvei og kolonihagen (vis av vis ders eiendommer) er derfor et midlertidig anleggsområde for omleggign av vei. Det vil i tiden fremover bli transportert masser inn på dette området som skal danne underlaget for den nye veitraseen. Dette er i all hovedsak pukk.

Vi har beregnet at etablering av ny veitrasè vil pågå i cirka to måneder. Etter det åpner vi Bernt Balchens vei igjen men det vil bli betydelig mindre anleggstrafikk på denne og det vil ikke foregå massetransport som nå. Det inngjerdede området vil da være et riggomårde og ikke en anleggsplass og demed vil også støvproblematikken bli redusert. Adkomst for myke trafikanter til gang/sykkelvei langs Snarøyveien og til/ bussholdeplass sentrum vil re-etableres.

Avbøtende tiltak mot støv

Det har vært en periode med mye støv fra anlegget. Vi har ikke vært gode nok på avbøtende tiltak og vi har i dag iverksatt nye tiltak for å bedre dette. Vi har en feiebil med vann som vil trafikkere Bernt Balchens vei daglig. Den hadde sin første runde kl 14.30 i dag. Vi har også fått mulighet til å hente opp sjøvann i en diger tank som vanner anleggsområdet. Vi har god erfaring med dette fra anlegget på Fornebu sør og vi håper dere vil opppleve rask forbedring.

Stenging av Bernt Balchens vei

Fornebubanen har fått tillatelse til å stenge Bernt Balchens vei for gjennomkjøring i denne anleggsperioden (frem til 31. oktober). Dette er et helt nødvendig for omlegging av inrastruktur i bakken og for påkobling av den nye traseen for Snarøyveien.

Stenging av Bernt Balchens vei skaper dessverre utfordringer for myke trafikanter som skal til/fra bussholdeplass fra sentrum. Området som nå er gjerdet inn er en anleggsplass og det er derfor ikke tillatt for publikum ta seg inn i eller gjennom dette området. Vi har sett på ulike tiltak for å tilrettelegge for en midlertidig gangvei men det er dessverre ikke mulig. Vi har lagt på asfalt i svingen Odd Nansens vei/Snarøyveien som har bedret adkomst for publikum med rullatrorer osv. til holdeplassen. Dette medfører at tilkomst til holdeplass legges på sydsiden av anleggsområdet og via Odd Nansens vei.

Vi vil med jevne mellomrom sende dere informasjon om fremdrift i anlegget. Dere kan også lese dere opp på prosjektet på våre nettsider og i vår digitale publikumsmodell der dere finner skisser og god informasjon om hele Fornebubanen: https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/fornebubanen/

Med vennlig hilsen

Hilde Elisabeth Håve

Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt

+47 452 71 600 

Fornebubanen

oslo.kommune.no

Sentralbord: 21 80 21 80

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.