Alle innlegg av Gunnar Woldseth Wiik

Fornebubanen: Viktig informasjon om videobesiktigelse

Besiktigelse av fellesarealer ivaretas av styret i sin helhet og omfatter bl. annet utvendig filming grunnmurer og fasader, samt støttemurer, garasjer, uthus o.l.
Vibrasjonsmåler er allerede installert i garasjeanlegges østre del i samråd med representant for styret i Garasjesameie.

Tilbud om videobesiktigelse
Forcit Consulting AS er i samarbeid med Nexconsult AS og Nerdrums Opmaaling AS engasjert av byggherre/tiltakshaver Oslo kommune Fornebubanen til å utføre bl.a. videobesiktigelse, vibrasjonsmålinger og setningsnivellement av/på nærliggende eiendommer for utbyggingen. Se https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/fornebubanen/ for mer informasjon om prosjektet.

Videobesiktigelse
Videobesiktigelse er en tilstandsregistrering av bygninger, konstruksjoner o.l. for å dokumentere nåtilstanden før anleggsarbeidene starter. Videobesiktigelsen benyttes dersom det under eller etter arbeidene meldes om oppståtte skader som påstås å skylde utbyggingen. Besiktigelsen vil, i tillegg til annen dokumentasjon og registrering, være et godt hjelpemiddel i en vurdering av om skadene er oppstått som følge av utbyggingen eller ikke.
Besiktigelsen vil utføres av Forcit Consulting AS og Nexconsult AS. Dette er et kostnadsfritt og frivillig tilbud tilnærliggende eiendommer, deriblant Bernt Balchens vei 2-4, 6-14, 16-18 og 20-28.

Vi vil foreta besiktigelsen i løpet av mars. Vi varsler hver enkelt eier/beboer for besiktigelse av leiligheter.

Som følge av COVID-19, har vi innført de smitteverntiltak som er nødvendige for å sikre både dere og våre ansatte. Vi vil bl.a. ikke håndhilse, vi benytter engangshansker og munnbind og vi vil sørge for å holde avstand. Vi ber dessuten om at dører er åpnet og lys er på i alle rom når vi kommer, slik at vi kan minimere berøring. Om det er noen i husstanden som er syke eller i karantene, vil vi ikke utføre innvendig besiktigelse.

Den innvendige besiktigelsen vil utføres ved at vegger, tak, gulv, vinduer og dører i alle rom filmes med spesielt fokus på hjørner, overganger, flislagte flater og murflater. Opptakene vil inneholde bilde og lyd i form av kommentarer om bygningsmaterialer, anmerkninger o.l. Det vil så langt det er mulig vernes om privatlivets fred på opptakene.

Videoopptakene fra besiktigelsen vil bli oppbevart tyveri- og brannsikkert i 5 år etter at utbyggingen er ferdigstilt og deretter slettet. Oppdragsgiver vil kun ved evt. innmelding av skade få tilgang til opptakene.

For spørsmål vedrørende våre arbeider, ta kontakt med Forcit Consulting AS på tlf. 99 15 00 60 eller e-post besiktigelse@forcitconsulting.no.

For spørsmål vedrørende utbyggingen eller evt. innmelding av skade, ta kontakt med Fornebubanen ved nabokontakt i Bærum Hilde Elisabeth Håve, 452 71 600, hilde.elisabeth.have@fob.oslo.kommune.no.