Svar fra Bærum Kommune vedr. gjennomkjøring forbudt i Bernt Balchens vei

Det vises til deres henvendelse angående ønske om gjennomkjøring forbudt i Bernt Balchens vei. Skilt som forbyr gjennomkjøring er i praksis vanskelig å håndheve og fører ofte til manglende skiltrespekt. Erfaring viser at ved å forby gjennomkjøring i en gate, blir belastingen desto større i tilstøtende gater med nye innvendinger og klager derfra. Den trafikken som i dag går i veien må finne nye ruter. Dette fører til økt trafikk i omkringliggende veinett, samt økte kjørelengder. Siden Odd Nansens vei er midlertidig stengt vil en stenging av Bernt Balchens vei medføre økt trafikk på Forneburingen, hvor det er en meget stor mengde myke trafikanter. Bærum kommune mener at enhver vei og gate, i utgangspunktet bør være åpen for alminnelig trafikk. Blant annet fordi det gir større rom for trafikkavvikling og en jevn belastning med utnyttelse av veinettet. Når det gjelder skilting med gjennomkjøring forbudt er vi nødt til å følge Statens vegvesens sin skiltnormal og den sier at skilting med gjennomkjøring forbudt skal skiltes restriktivt og etter nøye vurdering av om reguleringen blir respektert og håndhevet. I Bærum kommune ser vi at slik skilting i veldig liten grad blir respektert og har liten effekt. Det er kun politiet som har myndighet til å håndheve disse skiltene og det er ikke en prioritert oppgave for Oslo politidistrikt å håndheve slike skilt i boligstrøk. Vi er ikke av den oppfatning av at det er grunnlag eller behov for skilting av gjennomkjøring forbudt i Bernt Balchens vei. Med hilsen Halvor Lundin Bjørnstad Rådgiver Bærum Kommune

1 kommentar til “Svar fra Bærum Kommune vedr. gjennomkjøring forbudt i Bernt Balchens vei

  1. Dette synes jeg var et merkelig svar fra Bærum kommune. Her er det mange selvmotsigelser! Vi er enige i at «….å forby gjennomkjøring i en gate, blir belastingen desto større i tilstøtende gater med nye innvendinger og klager derfra….» Ja, men hvorfor er Odd Nansens vei stengt? Det er jo derfor vi klager!
    «….Bærum kommune mener at enhver vei og gate, i utgangspunktet bør være åpen for alminnelig trafikk. Blant annet fordi det gir større rom for trafikkavvikling og en jevn belastning med utnyttelse av veinettet….». Det er trolig at Bærum kommune mener at anleggstrafikk til/fra depotet er «alminnelig trafikk». Men hvorfor er ikke slik trafikk ledet ut mot Odd Nansens vei? Vi må dessuten ta en «strafferunde» for å kjøre mot Oslo!
    Så vidt jeg har forstått skal Fornebubaneprosjektet pågå frem til 2027, altså inntil Majorstuen stasjon er ferdig bygget. Skal anleggene utenfor våre leiligheter vare i hele denne byggeperioden?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.