Forspøling

Det har i det siste vært store problemer med forsøpling rundt nedkastene ved garasjenedkjøringen.  Vi minner om bruk av nedkastene og at reglene må respekteres. Styret ser seg nødt til å stramme inn på kontrollen og vil belaste forsøpler med kostnader tilknyttet rydding. Gjentatt brudd vil føre til politianmeldelse.

Legg inn en kommentar