Alle innlegg av peter

Telenor Arena – Nabovarsel 28.april

Oppdatert trafikkvarsel for Telenor Arena:

 • 23.April
 • 28.April
 • 02.Mai

Sam Smith – Mandag, 23.april 2018
Konsert

Trafikkpakke: Stor trafikkpakke fra 17:00 – 24:00

Arrangementstider: 18:00 – 23:00

Annet: http://telenorarena.no/no/nyheter/praktisk-informasjon-til-sam-smith

Endring i trafikkpakke: Bussholdeplass Fornebuparken utgående løp (Retning Oslo) stenger ikke før 18:00

We Love The 90`s – Lørdag, 28.april 2018
Konsert

Trafikkpakke: Stor trafikkpakke fra 16:30 – 24:00

Arrangementstider: 18:00 – 23:00

Annet: telenorarena.no for mer informasjon om arrangementet

Endring i trafikkpakke: Bussholdeplass Fornebuparken utgående løp (Retning Oslo) stenger ikke før 18:00

Metallica – Onsdag, 02.mai 2018
Konsert

Trafikkpakke: Stor trafikkpakke fra 17:00 – 24:00

Arrangementstider: 18:00 – 23:00

Annet: telenorarena.no for mer informasjon om arrangementet

Endring i trafikkpakke: Bussholdeplass Fornebuparken utgående løp (Retning Oslo) stenger ikke før 18:00

Trafikkregulering

Trafikkreguleringen er utarbeidet av Telenor Arena, Politiet, Bærum kommune og Statens Vegvesen.

Formålet er å hindre tilbake-blokkering på veinettet og best mulig flyt for å unngå flaskehalser.

Arenaen vil aktivt gå ut oppfordre publikum om å benytte kollektivtransport på samtlige arrangement. Både NSB og Ruter blir også varslet om våre arrangement, slik at de kan vurdere egne tiltak i henhold til sin trafikk.

cid:image001.png@01D321CE.05166650

Stor trafikkpakke

Tiltakene medfører:

 • Lyskryssene i Snarøyveien vil gå i «gul blink» med dirigering fra Politiet
 • Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger. Utgående løp (Retning Oslo) stenger 18:00
 • Alle krysningspunkt i Snarøyveien vil bli sperret av fysisk noe som medfører endret kjøremønster.
 • Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
 • Innkjøring fra Snarøyveien til Odd Nansens vei er sperret.

Liten trafikkpakke

Tiltakene medfører:

 • Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger. Utgående løp (Retning Oslo) stenger 18:00
 • Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
 • Innkjøring via Odd Nansens vei er forbeholdt shuttlebusser.

Om du ikke ønsker å motta slik informasjon fra Telenor Arena videre, vær vennlig gi beskjed.

Skulle det være annen informasjon dere ønsker er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen

Telenor Arena

www.telenorarena.no

Telenor Arena – Nabovarsel 23.april

Fra Telenor Arena:

Hei,

Under finner dere informasjon om konsert med Sam Smith 23.april på Telenor Arena.

Det vil kommer mer informasjon om konsertene 28.april og 2.mai på et senere tidspunkt.

Sam Smith – Mandag, 23.april 2018
Konsert

Trafikkpakke: Stor trafikkpakke fra 17:00 – 24:00

Arrangementstider: 18:00 – 23:00

Annet: http://telenorarena.no/no/nyheter/praktisk-informasjon-til-sam-smith (Link ikke aktiv før neste uke)

Endring i trafikkpakke: Bussholdeplass Fornebuparken utgående løp (Retning Oslo) stenger ikke før 18:00

Trafikkregulering

Trafikkreguleringen er utarbeidet av Telenor Arena, Politiet, Bærum kommune og Statens Vegvesen.

Formålet er å hindre tilbake-blokkering på veinettet og best mulig flyt for å unngå flaskehalser.

Arenaen vil aktivt gå ut oppfordre publikum om å benytte kollektivtransport på samtlige arrangement. Både NSB og Ruter blir også varslet om våre arrangement, slik at de kan vurdere egne tiltak i henhold til sin trafikk.

cid:image001.png@01D321CE.05166650

Stor trafikkpakke

Tiltakene medfører:

 • Lyskryssene i Snarøyveien vil gå i «gul blink» med dirigering fra Politiet
 • Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger. Utgående løp (Retning Oslo) stenger 18:00
 • Alle krysningspunkt i Snarøyveien vil bli sperret av fysisk noe som medfører endret kjøremønster.
 • Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
 • Innkjøring fra Snarøyveien til Odd Nansens vei er sperret.

Liten trafikkpakke

Tiltakene medfører:

 • Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger. Utgående løp (Retning Oslo) stenger 18:00
 • Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
 • Innkjøring via Odd Nansens vei er forbeholdt shuttlebusser.

Om du ikke ønsker å motta slik informasjon fra Telenor Arena videre, vær vennlig gi beskjed.

Skulle det være annen informasjon dere ønsker er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen

Telenor Arena

www.telenorarena.no

Innkalling til årsmøte i Fornebulandet Vel

På vegne av styret i Fornebulandet Vel sender vi ut innkalling til årsmøte:

Til innbyggere på Fornebu

Vedlagt er innkalling til årsmøte i Fornebulandet Vel onsdag 25. april kl. 1900. Vi starter årsmøte med å orientere om en sak som styret har hatt på sin agenda – og som vil interessere vi som bor og lever her ute;

planene for piloten for selvkjørende busser på Fornebulandet – ruteopplegg, teknologi, sikkerhet og annet som nysgjerrige lurer på.

Terje Sand

Styrets leder

Fornebulandet Vel

PS

Innkallingen vil ikke bli papir kopiert og distribuert postalt av hensyn til miljømessige hensyn.

DS

Presentasjon Fornebu vel mars 2018.pdf

7812 Fornebulandet Vel.pdf

Revisjon 2017 sign.pdf

Mating av fugler

Styret har fått oppfordring om å formidle en sak som er til plage for enkelte.

Det er flere som mater fugler på verandaer og terrasser. Sikkert et velment tiltak, men dessverre har det som resultat at rekkverk og glass blir tilgriset av fugleskitt fra toppen av blokka og helt ned. Matrester faller også ned på bakken og kan tiltrekke seg rotter og mus.

Beboerne bes vurdere nødvendigheten og mengden av fuglemat som settes ut i sameiet.

Telenor Arena – Nabovarsel 17.mars 2018

Enrique Iglesias – Lørdag, 17.mars 2018

Konsert

Trafikkpakke: Stor trafikkpakke fra 17:00 – 24:00

Arrangementstider: 18:00 – 23:00

Annet: http://telenorarena.no/no/nyheter/praktisk-informasjon-til-enrique-iglesias

Trafikkregulering

Trafikkreguleringen er utarbeidet av Telenor Arena, Politiet, Bærum kommune og Statens Vegvesen.

Formålet er å hindre tilbake-blokkering på veinettet og best mulig flyt for å unngå flaskehalser.

Arenaen vil aktivt gå ut oppfordre publikum om å benytte kollektivtransport på samtlige arrangement. Både NSB og Ruter blir også varslet om våre arrangement, slik at de kan vurdere egne tiltak i henhold til sin trafikk.

Stor trafikkpakke

Tiltakene medfører:

 • Lyskryssene i Snarøyveien vil gå i «gul blink» med dirigering fra Politiet
 • Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger.
 • Alle krysningspunkt i Snarøyveien vil bli sperret av fysisk noe som medfører endret kjøremønster.
 • Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
 • Innkjøring fra Snarøyveien til Odd Nansens vei er sperret.

Liten trafikkpakke

Tiltakene medfører:

 • Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger.
 • Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
 • Innkjøring via Odd Nansens vei er forbeholdt shuttlebusser.

Om du ikke ønsker å motta slik informasjon fra Telenor Arena videre, vær vennlig gi beskjed.

Skulle det være annen informasjon dere ønsker er det bare å ta kontakt.

Nabovarsel arrangement Telenor Arena

Her kommer informasjon om trafikkavvikling under Kendrick Lamar 2.Mars 2018

I tillegg til arrangementene som beskrives under, avholdes det også konsert 17.03.18. Mer info om denne konserten vil komme. Trafikkpakke og tidspunkt vil nok være sammenlignbart med konserten 2.mars.

 

Kendrick Lamar – Fredag, 2.mars 2018
Konsert

 

Trafikkpakke:              Stor trafikkpakke fra 17:30 – 23:30

Arrangementstider:    19:00 – 22:30

Annet:                          www.telenorarena.no/no/nyheter/praktisk-informasjon-til-kendrick-lamar

 

 

 

 

The Chainsmokers – Torsdag, 8.mars 2018
Konsert

 

Trafikkpakke:              Liten trafikkpakke fra 17:00 – 24:00

Arrangementstider:    18:00 – 23:00

Annet:                          www.telenorarena.no/no/nyheter/praktisk-informasjon-til-kendrick-lamar

 

 

 

Trafikkregulering

Trafikkreguleringen er utarbeidet av Telenor Arena, Politiet, Bærum kommune og Statens vegvesen.

Formålet er å hindre tilbake-blokkering på veinettet og best mulig flyt for å unngå flaskehalser.

 

Arenaen vil aktivt gå ut oppfordre publikum om å benytte kollektivtransport på samtlige arrangement. Både NSB og Ruter blir også varslet om våre arrangement, slik at de kan vurdere egne tiltak i henhold til sin trafikk.

 

 

 

 

Stor trafikkpakke 

Tiltakene medfører:

 • Lyskryssene i Snarøyveien vil gå i «gul blink» med dirigering fra Politiet
 • Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger.
 • Alle krysningspunkt i Snarøyveien vil bli sperret av fysisk noe som medfører endret kjøremønster.
 • Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
 • Innkjøring fra Snarøyveien til Odd Nansens vei er sperret.

 

Liten trafikkpakke 

Tiltakene medfører:

 • Bussholdeplassene «Fornebuparken» vil bli sperret for av/påstigning i begge retninger.
 • Innkjøring via Widerøeveien vil bli betjent av politipost.
 • Innkjøring via Odd Nansens vei er forbeholdt shuttlebusser.

Dyrehold

Vi er glade i dyr, men vis hensyn og følg ordensreglene vi har satt opp for området  vårt. Spesielt hensyn må utvises der hvor barna våre leker, det er ikke tilatt å la hunder gjøre fra seg i sanden tilknyttet lekeapparatene. Ellers må alle påse at de plukker opp etter hunden sin.

Viser til husordenreglenes punkt 11:

11. Dyrehold

 1. Dyrehold er tillatt så fremt dette ikke medfører urimelig sjenanse for naboer.
 2. På sameiets fellesarealer gjelder båndtvang hele året.
 3. Beboere med ansvar for hund plikter å fjerne hundens ekskrementer fra sameiets fellesarealer umiddelbart.
 4. Lekeplasser skal skjermes spesielt av hensyn til hygiene og barnas miljø.