Årlig test av alarmanlegg fredag 1. desember

Schneider utfører årlig funksjonstest av brannalarmanlegget 1. desember.

I denne perioden vil varsleren pipe i alle enheter. Schneiders ansatte vil lytte utenfor døren for å sjekke at alle varslerene fungerer.

Du trenger ikke foreta deg noe.

Vennligst informer ev. leieborere om testen.

Vi minner samtidig om at backup-batteri må byttes på varsleren én gang i året.

Legg inn en kommentar