Brannforskrift

Ansvarlig: Styret v/HMS ansvarlige

Status: Utkast (all tekst må gås igjennom):

Branninstruks

Brann varsles med kraftige signaler, som høres godt i alle leiligheter.

(Samtidig settes alle oppganger under trykk fra vifter øverst. Hensikten er at evt. brann skal holdes inne i den leiligheten hvor det brenner. Alle kan derfor benytte oppgangene når man forlater leilighetene.Derfor skal også alle dørene i oppgangene være l ukket til en hver tid. Alle har en brannslange i leiligheten, og man skal selvsagt først forsøke å slukke selv.

Det er en brannvarsler (detektor) i hver leilighet. Denne detektoren er koblet til felles brannvarslingssentral.

Sentralen står IKKE i direkte kontakt med Asker og Bærum brannvesen. Det er imidlertid lagt inn en tidsforsinkelse på 3 minutter før signalet videreføres til brannvesenet. Dermed kan vi, hvis vi raskt oppdager at det er en feilvarsling, rekke å annullere varselet før det sendes brannvesenet, og følgelig hindre unødig utrykning.

Tidsforsinkelsen gjelder gjelder heller ikke hvis signalet kommer fra en av de røde varslerne som befinner seg ved utgangsdørene fra husene og ved dørene i garasjen (”knus glasset- varslerne”). Da går signalet umiddelbart til brannvesenet.

Når brannvesenet kommer

Brannvesenet vil vite hvilke detektorer som har gitt utslag før de ankommer. I en spesiell safe plassert XX vil de få adgang til en generalnøkkel som gir adgang til alle leiligheter.

Det er derfor helt nødvendig at alle som installerer ekstralås på sin ytterdør holder seg til det låssystemet som vi har her på Piloten. Man skal derfor kontakte Asker og Bærum brannvesen i denne sammenheng. Å unnlate å gjøre dette kan medføre at brannvesenet må bryte opp døren, og det kan sette de øvrige leilighetene i fare ved unødig tidsforsinkelse.

Feilmelding

Styret har fått opplæring i nullstilling av anlegget i forbindelse med feilmelding.

Krav til utstyr / ansvar

I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. Alle leiligheter er direkte tilknyttet Asker og Bærum brannvesen.

Legg inn en kommentar