Vedlikehold av avtrekksventil på bad

Vedlikehold av avtrekksventil er beboers ansvar. Baderomsventil krever ingen annet vedlikehold enn rengjøring av smuss. Ventilen er automatisk fuktstyrt og vil selv øke luftmengden fra grunnventilasjon (54 m3/h) til forsert ventilasjon (108 m3/h) ved økende fuktighet i rommet.

Ventilfronten demonteres ved å ta tak i hele ventilen og dra rett ned. Ventilfronten rengjøres ved bruk av oppvaskbørste og svakt såpevann eller salo. Ventilfronten må ikke rengjøres i oppvaskmaskin da dette vil ødelegge ventilen. Etter rengjøring settes ventilfronten på plass i omvendt rekkefølge.

EHV-ventiler