Stikkordarkiv: Lading

Oppgradering av elanlegg for elbil-lading

Styret i Garasjesameiet har en intensjon om det skal være mulig å lade elbil effektivt i tråd med DSB sine anbefalinger, og med individuell avregning av strøm. For å kunne sikre alle garasjeplasseiere en mulighet til å kjøpe Type 2 ladeboks må det gjøres oppgraderingsarbeider på fellesanlegget i garasjen. Styret har derfor inngått et samarbeid med Lefdal Installasjon AS om forberedende elektrotekniske oppgraderinger for ZapCharger Pro ladebokser tilkoblet i laststyringssystem. Et slikt system har blitt bestilt av Styret i Garasjesameiet i uke 2/2021. De eksisterende ladeboksene vil kunne brukes som tidligere.

El-arbeidene er ikke påbegynt, og det vil komme nærmere informasjon om prosedyre for bestilling straks arbeidene er ferdigstilt. Garasjeplasseiere som per i dag ikke har ladeboks, men som ønsker å bestille, bes ta kontakt med Styret via e-post til garasjestyret@pilotenfornebu.no, eller benytte kontaktformularet på hjemmesiden til Piloten.

Fornebu, 12.01.2021