Ansvar for beboere

Ansvarlig: Tobias Bjørndal

Status: Utkast

Rensing av sluk og vannlåser:

Sluk på bad bør renses to ganger i året. Sluket på terrassen bør renses vår og høst. Vannlåser bør sjekkes og renses jevnlig, og minst en gang årlig. Husk at manglende vedlikehold av sluk og vannlåser medfører dårlig lukt.

Siler i blandebatterier.

Mye humus i vannet fører til tilstopping av siler, og redusert trykk. Det anbefales å rense silene en gang i året.

Er dette arbeid som du ønsker hjelp til, kan du kontakte vår vaktmester.

Brann

1. (Brannalarmen som er tilkoplet Asker og Bærum brannvesen tilføres strøm sentralt, så det er ikke noe batteri som må skiftes).

3. Vurder å ha pulverapparat lett tilgjengelig. Brann varsles IKKE automatisk til Asker og Bærum brannvesen.

Første regel er likevel: kom dere ut. Rømningsveien er trapperommet. Det må aldri plasseres brennbart materiale i trappeoppgangen. (som f eks. kunstige blomster,dekorasjoner, møbler m.m.)

 El-anlegg

 1. Slå av kaffetrakter/kokeplater etter bruk.
 2. Rengjør filter på kjøkkenventilator ved behov, minimum en gang pr år.
 3. Ikke bruk for mange skjøteledninger. Disse bør være jordet.
 4. Sjekk om det er løse stikk-kontakter, brytere/utstyr.
 5. Bruk ikke for høy wattstyrke på lyspærer.
 6. Blinkende lysrør må skiftes.
 7. Slå av TV/PC med avkappen om natten.

Annet

 1. Alle i husstanden bør vite hvor stoppekran for vann er.
 2. Sjekk at stoppekranen virkelig stenger vannet.
 3. Sluk og vannlås bør renses hvert år.
 4. Sjekk at avløpsslange til oppvaskmaskin er forsvarlig festet.

Er du i tvil om du klarer alt dette, ta kontakt med styret.

Utleie.

Eier er som utleier ansvarlig for at leietager setter seg godt inn i alle regler som gjelder i sameiet, spesielt gjelder dette vedtekter, husordensregler, parkering og kildesortering.

– Styret

Legg inn en kommentar