Reglement Gjesteparkering

Ansvarlig: Garasjesameiet v/Gunnar Bjørnødegård

Status: Oppdatert 20.09.2017

REGLEMENT FOR GJESTEPARKERINGSPLASSENE TIL SAMEIENE PILOTEN OG FORNEBU HAGEBY TUN 1

1: Plassene for gjesteparkeringen er avsatt for besøkende til sameierne.
2: Sameiernes privatbiler, biler tilhørende bedrifter med adresse i sameiet og firmabiler som beboerne disponerer, er ikke å definere som gjestekjøretøyer.
3: Leietakerne er ikke gjester og sameierne som leier ut må eventuelt sørge for lovlig parkeringsplass til disse.
4: Bobiler, campingvogner og hengere skal ikke parkeres på gjesteparkeringsplassene.  I nødvendige tilfeller innhentes tillatelse fra styret.
5: Uregistrerte, eller kjøretøy uten gyldig kjennemerke, skal ikke parkeres på gjesteparkeringsplassene.  Disse vil omgående bli fjernet for eiers regning.
6: All parkering utenfor oppmerkede parkeringsplasser er forbudt. Dette gjelder gangveier,  plener, dobbeltparkering mm.
7: Det tillates parkering for nødvendig av-/pålessing, forutsatt synlig aktivitet ved kjøretøyet. Trenger man fravikelse fra dette må det innhentes tillatelse fra styret. Tillatelsen må ligge synlig ved frontruten i bilen.
8: Gjesteparkeringen kan benyttes etter reglene inntil tre døgn sammenhengende.
Etter opphold på minst to døgn kan den besøkende igjen benytte parkeringen i nye tre døgn. Maksimal gjesteparkering er 6 døgn pr. kalendermåned. Begrensingen gjelder selv om kjøretøyet er flyttet til en annen parkeringsplass eller kun benytter gjesteparkeringen i deler av døgnene. Har man behov utover tre døgn vil styret kunne gi tillatelse til dette.
9: Parkeringsplassene merket for bevegelseshemmede er underlagt samme regler som  de andre plassene.
10: Den enkelte sameier er ansvarlig for at gjestene blir opplyst om parkeringsreglene og  at de blir fulgt.

STYRET

 

En kommentar om “Reglement Gjesteparkering

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *