HMS (Helse, miljø og sikkerhet)

Styret gjennomfører i disse dager HMS-runder. Styret er pålagt å gjøre dette for å ivareta beboerenes sikkerhet.

Dette innebærer blant annet at flere av dere i tiden som kommer vil finne lapper på gjenstander som må fjernes i garasjeanlegg og trappeoppganger. Dette er for å forhindre brann, sikre at rømningsveier er åpne og ikke forhindre syketransport.

Vi minner om at det kun er lov å oppbevare sykler og biler på garasjeplassene – dette er ikke et sted å oppbevare søppel. Gass og brannfarlige væsker skal ikke under noen omstendigheter oppbevares i kjeller – men skal stå på godt ventilerte plasser som f.eks veranda.

Under trappene i underetasjen er det åpent for at barnevogner og barnesykler kan stå, her skal man ikke sette sitt eget skrot. I oppgangene er det viktig at det er klar vei for en evt syketransport og som rømningsvei.

Renholdet er også en viktig del av Helse og Miljø, og dette krever at renholderne kommer uhindret til på alle områder. Miljø omfatter ikke minst trivsel for alle. Vi refererer til husordensreglene.

1. november gjennomføres skrotdagen. Benytt den anledningen til å fjerne gjenstander og ting man ikke har bruk for.

Hilsen Styret

*********************

HSE (Health, Safety and Environment)

The Board is currently conducting HSE rounds. The board is required to do this in order to safeguard the residents’ safety.

This implies, among other things, that several of you in the future will find patches of items that must be removed in garage and stairwells. This is to prevent fire, ensure that escape routes are open and do not prevent the transportation of sickness.

We recall that it is only allowed to store bicycles and cars in the garage spaces – this is not a place to store garbage. Gas and flammable liquids should under no circumstances be stored in basements – but should be in well-ventilated areas such as a veranda.

Under the stairs on the lower floor it is open for prams and childrens bicycles to stand, you should not put your own scrap. In the ups and downs, it is important that there is a clear path for any sickness transport and as a escape route.

Cleaning is also an important part of Health and Environment, and this requires that cleaners are unobstructed in all areas. We refer to the house rules.

November 1, the scratch day will be completed. Use this opportunity to remove objects and things you do not need.

Regards the Board

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.