Alle innlegg av Gunnar

Om Gunnar

Er styreleder i garasjesameiet.

Innbrudd og tyveri fra kjeller/bodområdet

Styret har fått melding om innbrudd og tyveri fra kjelleren, antagelig forøvet 26.7.20 ca. kl. 0500 – 0600.

Dersom noen har hatt innbrudd/tyveri bes dette opplyst til styret. Gjenstander borttatt fra bodene må meldes den enkeltes forsikringsselskap dersom man skal ha erstatning. Skader på fellesområdet – dvs. dører og netting – melder styret til sitt forsikringsselskap.

Skrotdagen er avsluttet

Igjen ble det en vellykket skrotdag som viser at behovet for å rydde opp er nødvendig. Selv om vi  arrangerer dette to ganger i året overrasker det mange av oss at det er såpass store mengder med overflødige ting i boder og leiligheter.

Vi har hatt diskusjoner om vi skal fortsette med å legge «skrotet» på gressbeltet eller leie container. Imidlertid har vi kommet til at å legge det ut slik at folk kan plukke de de ønsker er riktig, da vi ser at mange – både interne og eksterne – henter saker de kan ha glede av.

Dessverre er det noen få hver gang som ikke kan forholde seg til forutsetningene. Igjen ble det satt ut malingsspann og beholdere med brennbart materiale. Dett må da vi i styret ta vare på og få sendt til destruksjon.

Renova gjør jobben på en utmerket måte, de sorterer avfallet og leverer det der det skal i henhold til miljøkravene.

En takk til alle som fulgte reglene og ryddet i garasje, boder og fellesoppganger. Dette er et utmerket bidrag til bedre trivsel og god brannforebygging.

Våraktivitet i sameiene

FORNEBU HAGEBY TUN 1, PILOTEN, GARASJESAMEIET

SKROTDAG

onsdag 27. mai 2020

Skrot fra boder, garasje og fellesområder kan settes som før på gressbeltet mellom gangveien og Bernt Balchens vei.

(Utsetting tidligst tirsdag  26. mai fra kl. 1600)

Renova henter torsdag 28.mai.

OBS:

Ikke maling, lakk, fugepatroner, løsemidler, spraybokser, asbest, batterier eller brennbare væsker. (Leveres til godkjent mottak av den enkelte).

Det blir ingen dugnad denne våren grunnet smittesituasjonen. Den enkelte beboer oppfordres derfor til å rydde og kaste skjemmende gjenstander som ligger på sameienes område.

(Scrap from storage, garage and common areas can be set on the grass belt between the walkway and Bernt Balchen’s road.)

Dugnad, skrotdag og garasjevask – påminnelse

 

FORNEBU HAGEBY TUN1, PILOTEN, GARASJESAMEIET

DUGNAD onsdag 8. mai kl. 18:00 – 20:00

Møt opp ved Styrerommet hvor oppgaver fordeles. Ta med godt humør og egnede klær. Litt å bite i serveres.

Velkommen til dugnad

SKROTDAG torsdag 9.mai

Skrot kan settes på gressbeltet mellom gangveien og Bernt Balchens vei. Renova henter fredag 10.mai.

OBS: Ikke maling, lakk eller brennbare væsker

GARASJEVASK – STORRENGJØRING
lørdag 11.mai kl. 08:00 – 18:00

Garasjen skal være tømt for kjøretøyer og alt som står på gulvet. Det blir vasket fra taket og ned. Alt som ikke tåler vann må fjernes!!

Gjesteparkeringene kan benyttes vederlagsfritt i tidsrommet.

Bulldoseren på felt 8.4

Som mange har sett har en bulldoser begynt å flekke av overflaten på felt 8.4.

Tiltaket er ikke meldt til oss naboer, men etter undersøkelser opplyses følgende:

1.       Arbeidene med Fornebubanen har startet og stasjonen «Tårnet» skal ligge på østre del av område 8.4.  Dette medfører at dagens Snarøyvei må legges om midlertidig. Den vil gå i en halvbue inn på område 8.4 og det vestligste punktet vil ligge noe på oversiden av den gang/sykkelvei som går parallelt med dagens Snarøyvei.  Det skal også plasseres en rigg i forbindelse med arbeidene.

2.       Det er også planer om at bybonden skal etablere/organisere ytterligere grønne aktiviteter, litt i samme stil som ved dagens Punkt, men også i litt større omfang.

Dette som  foreløpig informasjon.

Styret

 

Aktiviteter i sameiene fremover

Noter følgende datoer:

Onsdag 3. april: Årsmøter for sameiene avholdes på Hundsund ungdomsskole. (Egen innkalling er sendt).

Uke 15: Feiing og opprydding på parkeringsplassene og fellesområdene. Gjesteparkeringsplassene vil bli stengt for parkering. Nærmere tidsrom blir kunngjort senere.

Onsdag 8. mai: Dugnad kl.1800.  Alle som kan bes møte opp ved styrerommet. Vær med å pynte opp – og bli kjent med naboene. Enkel servering.

Torsdag 9. mai: Skrotdag. Rydd opp og bli kvitt alt overflødig. Husk boder og garasjeplasser. Hele dagen kan benyttes til å sette ut saker.

Fredag 10. mai: Bortkjøring av skrot. Renova kommer fra morgenen av.

Lørdag 11. mai: Vask av garasjen kl. 0800 – 1800. Storrengjøring. Garasjen må være tømt for kjøretøyer og alt som står på gulvet. Det blir vasket fra taket og ned så alt som ikke tåler vann må fjernes. (Husk skrotdagen). Gjesteparkeringene kan vederlagsfritt  benyttes i tidsrommet.

Deltakelse og samarbeid gir de beste resultater!

Mvh. Styret

 

Beboeraksjonen: Møt opp på torget ved Fornebu S, mandag 25.3 kl 1800

Denne meldingen legges ut etter oppfordring!
Beboeraksjonen markerer at det ønskes et bedre alternativ for Fornebus fremtid enn rådmannens forslag til KDP3.
Møt opp på Fornebu S førstkommende mandag for å vise at du er engasjert i Fornebulandets fremtid. Ta med venner, naboer, bekjente og annet godtfolk.
Vi har invitert politikere fra alle partiene til å holde korte innlegg som presenterer deres syn på hvordan Fornebu skal bygges. Til tross for at alle er opptatt med forberedelser til onsdagens avstemning over KDP3, stiller det representanter fra de fleste partiene. Vi ser frem til å høre politikernes tanker.
Samtidig ønsker vi å vise politikerne hvem vi som bor på Fornebu er. Møt opp med hele familien. La gjerne barna ha med noe som representerer det de er opptatt av, om det er fotball, tuba eller noe helt tredje. Vi trenger plass til å leve og være aktive også når Fornebu skal bygges ut. Å leve er mer enn å bo!
Videresend gjerne info om arrangementet.
Hilsen Beboeraksjonen Fornebu

Styremedlemmer ønskes snarest!

Vi gjentar oppfordringen fra januar om at kandidater til forskjellige tillitsverv i sameiene ønskes, for eksempel styreleder, styremedlem, varamedlem og valgkomite.

De nye styrene velges på årsmøtet 3. april, så meld deg snarest til

styret@pilotenfornebu.no

eller

garasjestyret@pilotenfornebu.no

eller til Gunnar Bjørnødegård, 97544253

VELKOMMEN!